Холминська територіальна громада
Чернігівська область, Корюківський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення сесії №31-20/VIII «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Холминської селищної ради та примірних договорів оренди»

Дата: 05.01.2023 10:00
Кількість переглядів: 53

 

УКРАЇНА

ХОЛМИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцята чергова сесія VIII скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

20 грудня 2022 року                                                           №31-20/VIII

смт Холми

 

 

Про затвердження  Методики

розрахунку орендної плати за оренду

комунального майна Холминської

селищної ради та примірних договорів оренди

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, Холминська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Холминської селищної ради (додаток 1).

2. Затвердити Примірний договір оренди комунального майна Холминської селищної ради (передача майна в оренду за результатами проведення аукціону) додаток 2.

3. Затвердити Примірний договір оренди комунального майна Холминської селищної ради (передача майна в оренду без проведення аукціону) додаток 3.

4. Затвердити Примірний договір оренди комунального майна Холминської селищної ради (продовження оренди за результатами проведення аукціону) додаток 4.

5. Затвердити Примірний договір оренди комунального майна Холминської селищної ради (продовження оренди без аукціону) додаток 5.

6.   Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова комісії О.Литвиненко).

 

Селищний голова                             Василь ЧЕБОТАРЬ

Додаток 1 до рішення сесії Холминської селищної ради

від 20 грудня 2022 року №31-20/VIII

 

МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Холминської селищної ради

1. Методику розроблено відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (далі - Закон) з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна Холминської селищної ради, її структурних підрозділів та її окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

Договір оренди комунального майна укладається безпосередньо Холминською селищною радою або уповноваженими нею структурними підрозділами, комунальними підприємствами, установами та організаціями, які є балансоутримувачами комунального майна.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3. Витрати на утримання прибудинкової території, інші витрати   загального користування, вартість комунальних послуг, витрати на проведення оцінки вартості комунального майна, витрати на страхування комунального майна не входять до складу орендної плати та сплачуються орендарем окремо на підставі відповідних договорів.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних  підприємствХолминської селищної ради визначається за формулою:

Опл

=

(Воз + Внм) х Сор.ц
________________________________,
100

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, грн.; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, грн.; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів.

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 9 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл

=

Вп х Сор
________________________,
100

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (у разі передачі в оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні, Державного управління справами представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні вартість орендованого майна визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки), грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2.

Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

-органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;

-релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній;

-Пенсійний фонд України та його органи;

-дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій.

-музеї;

-державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні);

-заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності;

-громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів;

-реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ;

-державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги";

-державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження;

-вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);

-народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні;

-потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

-потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;

-державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;

-громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг;

-потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

-молодіжні та дитячі громадські об’єднання, які протягом останніх двох років, що передують року звернення, співпрацюють з органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування щодо виконання державних цільових, регіональних, місцевих та інших програм у сфері молодіжної політики;

-молодіжні центри, що є неприбутковими установами державної та комунальної форм власності.

Індексація річної орендної плати, зазначеної в абзацах першому - чотирнадцятому цього пункту, проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл. міс.

=

Опл
________________
12

х Ід.о. х Ім,

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

13. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

14. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до місцевого бюджету або на рахунки балансоутримувачів.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до бюджету здійснюється орендодавцем.

Комунальне майно, що орендується без проведення аукціону заборонено передавати в суборенду.

 

 

Селищний голова                                      Василь ЧЕБОТАРЬ

 

 

 

 


 

Додаток 1
до Методики

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств Холминської селищної ради

Найменування

 

 

Орендна ставка, відсотків

 

 

 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

 

освіти, науки та охорони здоров'я;

              12

Інші об'єкти.

              10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Методики

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів.

         100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти.

           45

3. Розміщення:

           40

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

 

ресторанів з нічним режимом роботи;

 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

 

офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.

 

4. Розміщення:

               30

виробників реклами;

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів;

 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів;

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах.

 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності.

               25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів.

               22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості.

               21

8. Розміщення:

               20

клірингових установ;

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів;

 

ресторанів;

 

приватних закладів охорони здоров'я;

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;

 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

 

редакцій засобів масової інформації:

 

рекламного та еротичного характеру;

 

тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

 

тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

 

тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 

9. Розміщення:

             18

крамниць-складів, магазинів-складів;

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

 

промислових товарів, що були у використанні;

 

автотоварів;

 

відео- та аудіо продукції;

 

офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету;

 

антен;

 

технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.

 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту.

                17

11. Розміщення:

                15

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей;

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

 

складів;

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів.

 

12. Розміщення:

                 13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин;

 

13. Розміщення:

                12

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба);

 

стоянок для автомобілів.

 

14. Розміщення:

               10

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;

 

ветеринарних аптек;

 

рибних господарств;

 

приватних закладів освіти;

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами;

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами;

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка;

 

суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

 

      інформаційних агентств.

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари.

9

17. Розміщення:

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

8

аптек, що реалізують готові ліки;

15

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи;

8

18. Розміщення:

7

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів.

 

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні.

                 7

20. Розміщення:

                 6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку;

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для закладів освіти.

 

21. Розміщення:

5

оздоровчих закладів для дітей та молоді;

 

санаторно-курортних закладів для дітей;

 

державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету;

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення;

 

суб’єктів господарювання, утворених за участю профспілок, які надають послуги культурно-освітньої, оздоровчої та іншої соціальної спрямованості.

 

22. Розміщення:

4

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у закладах освіти та військових частинах;

 

громадських вбиралень;

 

камер схову;

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою.

 

23. Розміщення:

                 3

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами;

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних.

 

24. Розміщення:

               2

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

 

бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

 

дитячих молочних кухонь;

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян.

 

25. Розміщення:

1

державних закладів позашкільної освіти (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та закладів дошкільної освіти;

 

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення пасажирів;

15

перевезення вантажів.

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів;

3

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів.

7

28. Розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 100 кв. метрів;

1

для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів.

7

28-1. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту.

5

28-2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку.

10

29. Інше використання нерухомого майна.

15

30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів;

1

для частини площі, що перевищує 50 кв.м.

3

31. Оренда житла

3

Селищний голова                                           Василь ЧЕБОТАРЬ

 

Аналіз регуляторного впливу

щодо обґрунтування проекту регуляторного акта- проекту рішення Холминської селищної ради «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Холминської селищної ради та примірних договорів оренди»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами), визначає правові і організаційні заходи реалізації проєкту рішення Холминської селищної  ради «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Холминської селищної ради та примірних договорів оренди» (далі – РА).

 

 1. Визначення проблеми

Одним з методів ефективного управління майном є оренда. Разом з цим – це джерело надходження коштів до селищного бюджету.

27.12.2019 р. набрав чинності та введений в дію з 01.02.2020 р. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 р. Ним впроваджуються принципово нові механізми передачі майна орендарю шляхом використання електронних сервісів, проведення електронного аукціону.Також, прийнято постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» №483 від 03.06.2020р., «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна» №820 від 12 серпня 2020р., та «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» №630 від 28 квітня 2021 р. постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та про пропорції її розподілу».

Таким чином, рішення Холминської територіальної громади, які до тепер регулювали відносини в сфері оренди майна власності територіальних громад, не відповідають чинному законодавству України. Також, в зв’язку з реорганізацією сільських рад в Холминську селищну територіальну громаду,виникла необхідність затвердження загального порядку оренди комунального майна територіальної громади.  В зв’язку з цим виникла необхідність  визначення механізму передачі в оренду майна комунальної власності Холминської територіальної громади, механізму проведення конкурсу на право оренди майна та майнових відносин між орендодавцем та орендарями, які застосовуються при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади. Вказана ситуація потребує прийняття селищною радою відповідного рішення. З метою вдосконалення нормативно-правового документа селищної ради з питань орендних відносин та приведення його увідповідність до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», в порядку, визначеному Законом України «Про засади державної регуляторної політики» підготовлено проект рішення «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Холминської селищної ради та примірних договорів оренди», яким визначатимуться особливості правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду комунального майна Холминської селищної територіальної громади, зокрема передбачається затвердження примірного договоруорендикомунального майна Холминськоїселищної ради (передача майна в оренду за результатами проведенняаукціону), примірного договоруорендикомунального майна Холминськоїселищної ради (передача майна в оренду без проведенняаукціону),примірного договоруорендикомунального майна Холминськоїселищної ради (продовженняоренди за результатами проведенняаукціону), примірного договоруорендикомунального майна Холминськоїселищної ради (продовженняоренди без аукціону).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Українська міська територіальна громада

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

2. Цілі державного регулювання

Цілями регулювання є забезпечення виконання норм Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та затвердження примірних договорів оренди, підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади, збільшення надходжень до селищного бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити чинні регуляторні акти.

Невідповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», Альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

Внесення змін до чинної редакції Положень.

Такий спосіб є недоцільний, оскільки змін зазнають більше ніж 50 відсотків діючої редакції Положень. До того ж, у зв’язку зі створенням громади, необхідно затвердити положення, що буде діяти на території всієї громади.

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акта.

Відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»,

Найбільш доцільна альтернатива.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Чинні регуляторні актине відповідають  положенням  постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», та не вирішують проблеми, що склалася.

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Приведення до норм діючого законодавства. Забезпечення виконання договірних відносин, прозорості процедури, збільшення надходженьдо селищного бюджету від оренди майна, прозорий розрахунок вартості оренди майна.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Внесення змін до чинної редакції Положень

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Приведення до норм діючого законодавства

Встановлення зрозумілого, більш сучасного механізму організації проведення конкурсу, розрахунку орендної плати, збільшення зацікавленості потенційних претендентів.

Витрати, пов’язані з участю в конкурсі.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

7

62

69

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

-

10

90

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Внесення змін до чинної редакції Положень

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Прийняття нового регуляторного акту

Приведення до норм діючого законодавства. Можливість орендувати комунальне майно із застосуванням сучасних технологій процедури.  Встановлення більш сучасного механізму організації проведення конкурсу, розрахунку орендної плати, збільшення зацікавленості потенційних претендентів.

Витрати, пов’язані з участю в конкурсі

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, становить 10%, питома вага суб’єктів мікропідприємства (фізичних осіб-підприємців) – 90% (разом малих і мікро- 100%).

 

Згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 передбачено, що «оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків)».

 

У нашому випадку питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, становить 100%, тому повинен здійснюватись розрахунок витрат суб’єктів господарювання (М-тест малого підприємництва) (додаток 1).

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

№ п/п

Витрати

 

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Не передбачені

Не передбачені

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Не передбачені

Не передбачені

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

Не передбачені

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Не передбачені

Не передбачені

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

Не передбачені

8

Інше (уточнити), гривень

Не передбачені

Не передбачені

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

Не передбачені

Не передбачені

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

 

Альтернатива 1

0,00

 

Альтернатива 2

-

 

Альтернатива 3

0,00

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Невідповідність чинному законодавству України

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Здійснення процедур відповідно до чинного законодавства, відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування

Відсутні

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей здійснюється за чотирибальною системою, де:

4 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття РА, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття РА, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Збереження чинного регулювання не відповідає чинному законодавству, не дає змоги досягнути мети регулювання, визначеної у пункті 2.

Альтернатива 2

1

Внесення змін до чинного регулювання є недоцільним, так як законодавством впроваджено принципово нові механізми  методики розрахунку орендної плати та її розподілу.

Альтернатива 3

4

Є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети регулювання. Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті в повній мірі.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття регуляторного акта.

Проектом передбачається:

 • забезпечення впровадження сучасних технологій, відкритості та прозорості розрахунку орендної плати.
 • затвердження примірного договоруорендикомунального майна Холминськоїселищної ради (передача майна в оренду за результатами проведенняаукціону),
 • примірного договоруорендикомунального майна Холминськоїселищної ради (передача майна в оренду без проведенняаукціону),
 • примірного договоруорендикомунального майна Холминськоїселищної ради (продовженняоренди за результатами проведенняаукціону),
 • примірного договоруорендикомунального майна Холминськоїселищної ради (продовженняоренди без аукціону).

 

Організаційні заходи для провадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акту - проєкту рішення Холминської селищної  ради «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Холминської селищної ради та примірних договорів оренди»  відповідно до цілей державного регулювання, розробка аналізу регуляторного впливу;

- з метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розміщення запропонованого проекту РА з відповідним аналізом регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Холминської селищної ради.

- врахування або мотивоване відхилення отриманих зауважень та пропозицій (у разі їх надходжень);

- винесення на засідання Холминскьої селищної радипроєкту рішення Холминської селищної  ради «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Холминської селищної ради та примірних договорів оренди» та його затвердження;

- оприлюднення прийнятого регуляторного акту на офіційному веб-сайті Холминської селищної ради.

- відстеження результативності регуляторного акту та підготовка звітів про відстеження протягом його дії.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Регуляторний акт стосується інтересів держави (органу місцевого самоврядування) громадян, суб’єктів господарювання. Негативних наслідків у зв’язку з прийняттям регуляторного акту не очікується.

Органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають, реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, однак при виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, а також за підсумками відстеження його результативності, до діючого Положення можуть вноситись відповідні корегування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

          В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

 • розмір надходжень орендної плати;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 Стосовно регуляторного акта виконавчим комітетом Холминської селищної ради буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

 

Перший заступник селищного голови                                           Олег ВАСИЛЕНКО

 

 

 

 

 

Додаток 1

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро -  та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо проекту регуляторного акту Холминської селищної  ради «Про Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Холминської селищної ради та примірних договорів оренди» та визначення впливу запропонованого регулювання для середнього та малого (мікро-) підприємництвапроведено розробником у період з 15.10.2021 по 18.11.2021 р.

 

Таблиця 1

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експерті, науковців тощо)

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультації

1

Спілкування з орендарями

 

 

15

Обговорення питання розрахунку розміру орендної плати, ставки відсотків орендної плати, розгляд та обговорення примірних договорів оренди.

 

2

Збір інформації

2

Збір інформації що надходжень до селищного бюджету, суб’єктів та об’єктів оренди

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

 

Дія регуляторного акту розповсюджується на невизначене коло осіб, тобто на усіх:

 • суб’єктів господарювання: юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надають або отримують оренду комунального  майна,
 • а також на усіх осіб (потенційних орендарів комунального майна - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які бажають взяти участь у конкурсах та отримати в оренду комунальне майно територіальної громади.

 

За розрахунковими даними, кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 69, у тому числі великі (юридичні особи) – 0, середні (юридичні особи) – 0, малі (юридичні особи) – 7, мікропідприємства (фізичні особи-підприємці) –62 особи.

 

Показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

7

62

69

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

-

10

90

100

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, становить 10%, питома вага суб’єктів мікропідприємства (фізичних осіб-підприємців) – 90% (разом малих і мікро-100%).

 

Згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 передбачено що «оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків)».

У нашому випадку питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, становить 100%, тому повинен здійснювавсь розрахунок витрат суб’єктів господарювання - тест малого підприємництва (М-тест).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані для оренди комунального майна Холминської селищної територіальної громади протягом року, а також кількість суб’єктів малого підприємництва, які приймуть участь у конкурсі на право оренди комунального майна протягом року, кількість конкурсів за рік, витрати на виконання вимог регулювання надаються виходячи із розрахунку на одного суб’єкта малого підприємництва.

 

Оцінка «Прямих витрат» на адміністративні процедури суб’єкта малого підприємництва щодо виконання регулювання

Оцінка «прямих витрат» суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Витрати на обладнання або інші прямі витрати регулюванням не вимагається

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) – вартість обладнання

0,00

Процедура повірки  та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

Процедури експлуатації обладнання (витратні матеріали: пристрої для прибирання снігу, мусору, фарба, посипний матеріал, тощо)

0,00

Процедури обслуговування обладнання

0,00

Інші процедури

Плата за оренду комунального майна (не можливо обрахувати, так як сума залежить від багатьох факторів)

-

Разом, гривень

-

 

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

69

Сумарно, гривень (ряд 6*ряд 7)

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (Стартовий рік впровадження регулювання), грн.

Періодичні (за наступний рік), грн.

Витрати за п’ять років, (орієнтовно) грн.

Норма робочого часу на 2022 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1987 години (Норми тривалості робочого часу на 2022 рік згідно листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2022 рік»).

Використовується мінімальний розмір заробітної плати, що на 01.01.2022 року становить 6500,00 грн та 39,26 грн у погодинному розмірі (6500*12/1987 = 39,26 грн).

Прогнозні показники мінімальної заробітної плати у 2023 році - 6700 грн (6700*12/1987 =  40,46 грн), а у 2024 році - 7665 грн (7665*12/2008 = 45,81 грн).

1

Процедура отримання первинної інформації про вимоги регулювання  -  інформацію про конкурс оренди комунального майна.

Формула:

(витрати часу на пошук інформації Х вартість суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 39,26 грн (2022 р.)

2 год. х 40,46 грн (2023 р.)

78,52

80,92

450,00

2

Процедури організації виконання:

2.1

Подання електронної заяви на участь в конкурсі на право оренди комунального майна, документів до заяви та конкурсну пропозицію. Оплата гарантійного внеску за участь у публічних торгах -  мінімальний гарантійний внесок -  один неоподаткований мінімум доходів громадян

Формула:

(витрати часу на підготовку та сканування документів Х вартість часу)

8 год. х 39,26 грн (2022 р.)

8 год. х 40,46 грн (2023 р.)

314,08

323,68

1400,00

2.2

Очікування відповіді щодо реєстрації заяви на участь у конкурсі на право оренди комунального майна

Формула:

(витрати часу на очікування відповіді Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

8 год. х 39,26 грн (2022 р.)

8 год. х 40,46 грн (2023 р.)

314,08

323,68

1400,00

2.3

Участь в конкурсі  на право оренди комунального майна

Формула:

(витрати часу на конкурс х  вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 39,26 грн (2022 р.)

2 год. х 40,46 грн (2023 р.)

78,52

80,92

450,00

 

Разом

785,20

809,20

3700,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємства  -  переможця конкурсу

3

Підписання протоколу конкурсу на право оренди комунального майна

Формула:

(вартість часу на підписання протоколу Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 39,26 грн (2022 р.)

2 год. х 40,46 грн (2023 р.)

78,52

80,92

450,00

4

Оплата винагороди оператору аукціону

Формула:

(витрати часу на оплату винагороди Х вартість часу) Оскільки неможливо спрогнозувати вартість винагороди оператору, витрати на винагороду не рахуються.

-

-

-

5

Укладання договору оренди комунального майна  переможцем конкурсу

Формула:

(витрати часу на оплату винагороди Х вартість часу суб’єкта малого підприємства)

2 год. х 39,26 грн (2022 р.)

2 год. х 40,46 грн (2023 р.)

78,52

80,92

450,00

6

Укладання  акту приймання переможцем конкурсу на право оренди комунального майна

Формула:

2 год. х 39,26 грн (2022 р.)

2 год. х 40,46 грн (2023 р.)

78,52

80,92

450,00

 

Разом

235,56

242,76

1350,00

 

Сумарно

1020,76

1051,96

5050,00

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:виконавчий комітет Холминської селищної ради.

Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані до конкурсу на право оренди комунального майна  протягом року, кількість процедур за рік не зазначається. Також прийом заяв на участь в електронному конкурсі на право оренди комунального майна здійснюватиметься майданчиками самостійно без участі орендодавців.

Планова середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника виконавчого комітету Холминської селищної ради- 8000,00 грн. (8000:21:8= 47,62 грн.)

 

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедур

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб”єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що належать до сфери відповідної процедури

Витрати на адміністрування регулюваннягрн

1. Підготовка інформації про об’єкт, на який буде оголошено конкурс на право оренди комунального майна

2 год.

47,62

-

-

95,24

2. Укладання договору з оператором електронного майданчика

16 год.

47,62

 

 

761,92

3. Затвердження протоколу конкурсу на право оренди комунального майна

8 год.

47,62

 

 

380,96

4.  Підготовка проекту договору оренди комунального майна  та акту приймання - передачі

8 год.

47,62

 

 

380,96

5. Укладання договору оренди комунального майна з переможцем конкурсу на право оренди комунального майна та підписання акту приймання - передачі

1 год.

47,62

 

 

47,62

Разом

35

х

х

х

1666,7

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу).

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємства та бюджетних витрат, що виникають на виконання вимог

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років (орієнтовно)

1

Оцінка «Прямих витрат» на адміністративні процедури суб’єкта малого підприємства щодо виконання регулювання

0,00 

0,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємства  -  переможця конкурсу

1020,76

5050,00

3

Сумарні витрати малого підприємства на виконання запланованого регулювання

1020,76

5050,00

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємства

1666,7

15625,75

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2687,46

20675,75

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта

та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити виконанняМетодики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами),  створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної), підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади, збільшення надходжень до селищного бюджету.

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Перший заступник селищного голови                                      Олег ВАСИЛЕНКО

Додаток 2

до рішення Холминської селищної  ради

 від 20 грудня 2022 р. №31- 20/VIII

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

оренди комунального майна Холминської селищної ради

(передача майна в оренду внаслідок проведення аукціону)

 

 

"___" ____________ 20__ року                                                                             смт. Холми

 

____________________________________________________________________, (повне найменування орендодавця) ідентифікаційний код ЄДРПОУ: __________________________________________, місцезнаходження якого зареєстровано:____________________________________ (адреса) надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі ___________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по -батькові) який діє на підставі __________________________________________________, (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) з однієї сторони, та ____________________________________________________________________, (повне найменування орендаря) ідентифікаційний код ЄДРПОУ: ___________________________________________, місцезнаходження якого зареєстровано: ______________________________________ (адреса) надалі - ОРЕНДАР, в особі ___________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по -батькові) який діє на підставі __________________________________________________, (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, керуючись нормами законодавства, зокрема, але не обмежуючись: Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 (надалі - Порядок), Законом України «Про оренду державного та комунального майна» (надалі - Закон), статтею 511 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої у випадках, встановлених договором, зобов‘язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора, уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

  1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ внаслідок проведення аукціону, (посилання на сторінку в ЕТС, на якій розміщено інформацію про об’єкт оренди відповідно до оголошення про передачу майна в оренду) передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування __________________________________________ (нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення); окреме індивідуально визначене майно) ____________________________________________________ загальною площею ____м2 , що знаходиться за адресою: _____________________________________, далі - Майно, що належить до комунальної власності Холминської селищної ради та знаходиться на балансі ____________________________________________________________________, (повне найменування балансоутримувача) місцезнаходження якого зареєстровано:_______________________________________ надалі – БАЛАНСОУТРИМУВАЧ.

Цільове призначення Майна _______________________________________

Належність Майна до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини – _________________________________________ (погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, реквізити охоронного договору щодо Майна ____________________________________________________________________ (дата, номер, сторони цього Договору))

  1. Балансова залишкова вартість Майна, визначена на підставі фінансової звітності Балансоутримувача - __________________________________________ (сума (грн), без ПДВ, станом на «___»________20 р. (остання дата місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення)

АБО

Балансова вартість, переоцінена в обліку Балансоутримувача _________________ ___________________ (сума (грн), без ПДВ, станом на «____» __________20__ р. (остання дата місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення)

1.3. Страхова вартість становить ____________________(сума (грн), без ПДВ.

1.4. Витрати Орендодавця (Балансоутримувача), пов’язані із проведенням оцінки Майна, _______________________________________________ гривень.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ

 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день підписання Акта приймання-передачі Майна. Акт приймання-передачі підписується між Орендодавцем, Орендарем і Балансоутримувачем одночасно із підписанням цього Договору.

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

 

3.1. Орендна плата за перший місяць (_____________________) становить ____________________________ гривень, (сума прописом) у тому числі ПДВ_______________________________________________ гривень.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції попереднього місяця. До складу орендної плати не входять витрати на утримання Майна (комунальних послуг, послуг з управління Майном, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.3.5. цього Договору.

3.2. Орендна плата за перший місяць оренди визначається за результатами аукціону.

3.3. Орендар сплачує орендну плату (__________________________________) (отримувач орендної плати) щомісяця не пізніше останнього числа поточного місяця оренди.

 3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Орендодавця/ Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний до 20-го числа поточного місяця отримати рахунок на сплату орендної плати та акт виконаних робіт на надання орендних послуг.

 3.5. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує орендну плату за _______ кількість місяців (надалі - Авансовий платіж) в сумі __________ (_______________________________________) гривень на підставі протоколу про результати електронного аукціону.

 3.6. Орендодавець і Балансоутримувач можуть звернутися із позовом про стягнення орендної плати та інших платежів за цим Договором, по яких у Орендаря є заборгованість. 3.7. На суму заборгованості Орендаря зі сплати орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на дату нарахування) від суми заборгованості за кожний день прострочення.

3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла на рахунок Орендодавця/Балансоутримувача, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин – поверненню Орендарю.

 Сума орендної плати, сплаченої відповідно до пункту 3.5. цього Договору, підлягає зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після підписання Акту приймання-передачі Майна.

3.9. Припинення цього Договору не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції.

3.10. Орендар зобов’язаний проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти акти звіряння.

 

4. ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА З ОРЕНДИ

 

4.1. У разі припинення Договору Орендар зобов’язаний:

 4.1.1. Протягом 3 робочих днів з дати припинення договору звільнити Майно від належних Орендарю речей і повернути його за Актом повернення з оренди орендованого Майна (далі - Акт повернення), в тому стані, в якому Майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані ремонтні роботи – то разом із такими роботами.

4.1.2. Сплатити орендну плату, нараховану до дати повернення Майна із оренди (день звільнення приміщення і підписання акту приймання-передачі є останнім днем нарахування орендної плати) та штрафні санкції.

4.1.3. Сплатити платежі за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання Майна та розрахуватись з надавачами комунальних послуг відповідно до укладених договорів, нарахованих до дати повернення Майна з оренди.

 4.1.4. Відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини Орендаря, або в разі демонтажу або іншого вилучення проведених ремонтних робіт.

4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення цього Договору Орендодавець та Балансоутримувач зобов’язаний(і) оглянути Майно і зафіксувати в Акті повернення його поточний стан, а також стан розрахунків за цим Договором, за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання Майна та договором про надання комунальних послуг Орендарю. Орендодавець складає Акт повернення у трьох оригінальних примірниках і надає Орендарю.

4.3. Орендар зобов’язаний:

4.3.1. Підписати три примірники Акта повернення не пізніше наступного робочого дня з моменту їх отримання від Орендодавця і одночасно повернути Орендодавцю два підписані примірники разом із ключами від Майна (у разі якщо доступ до Майна забезпечується ключами).

 4.3.2. Звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Актів повернення.

 4.4. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

4.5. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця примірників Акту повернення, Орендар сплачує неустойку в розмірі подвійної орендної плати за даним Договором за кожний день користування Майном після дати припинення цього Договору.

 

5. ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

 

5.1. Орендар має право:

 5.1.1. На підставі рішення Холминської селищної ради за погодженням Балансоутримувача здійснювати капітальний ремонт Майна і виступати замовником проектування та виконання ремонтних робіт.

5.1.2. Здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення Холминської селищної ради про надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку.

5.1.3. На перерахунок орендної плати на підставі рішення Холминської селищної ради шляхом зменшення її розміру на 50% на строк не більше _____ місяців один раз протягом строку оренди.

 5.1.4. На компенсацію вартості здійснених невід’ємних поліпшень Майна від нового орендаря Майна, в порядку та на умовах, встановлених Порядком, якщо цей Договір продовжується на аукціоні.

5.1.5. На компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна, у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна».

 

6. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

 

 6.1. Орендар зобов’язаний використовувати Майно відповідно до призначення, визначеного у пп.1.1. цього Договору.

 6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

 6.3. Орендар зобов’язаний:

6.3.1. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки Майна.

 6.3.2. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) Орендодавця та Балансоутримувача.

 6.3.3. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

 6.3.4. Забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ до Майна у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень – то у будь-який інший час) з метою контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання доступу Майна Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють Орендаря електронною поштою або по телефону принаймні за один робочий день, крім випадків, коли доступ до Майна необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди Майну чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження, а також у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень. При виникненні таких ситуацій Орендар зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків.

6.3.5. Протягом 15 робочих днів з дати укладання цього Договору укласти договори з надавачами послуг (водопостачання, водовідведення, опалення, електропостачання, утримання прибудинкової території, вивіз сміття, тощо) про надання відповідних послуг та надати Орендодавцю копії таких договорів.

 6.3.6. Протягом ______________ терміну здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит» (в разі проведення такого аудиту).

 

7. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ І ОБОВ’ЯЗОК ОРЕНДАРЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОЦІНКУ МАЙНА

 7.1. Орендар зобов’язаний:

 7.1.1. Протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у п. 1.3. Договору, на користь Балансоутримувача, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних днів з дня укладення договору (-ів) страхування надати Орендодавцю та Балансоутримувачу завірені належним чином копії такого (-их) договору (-ів).

7.1.2. Постійно поновлювати договір страхування протягом строку оренди.

7.2. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника).

7.3. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар зобов’язаний компенсувати Орендодавцю або Балансоутримувачу витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі _________________________________________ (у разі понесення Орендарем або Балансоутримувачем таких витрат).

 

8. СУБОРЕНДА

 

 8.1. Орендар має право передати Майно в суборенду на підставі рішення виконавчого комітету Холминської селищної ради, в разі надходження заяви від Орендаря.

8.2. Цільове призначення, за яким Майно може бути використано відповідно до договору суборенди, визначається із урахуванням обмежень, передбачених цим Договором (за наявності).

8.3. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які мають право орендувати комунальне майно Холминської селищної ради та відповідають вимогам статті 4 Закону.

8.4. Орендар протягом 3 робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та один примірник договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі.

 

9. ГАРАНТІЇ СТОРІН ГАРАНТІЇ ОРЕНДОДАВЦЯ І БАЛАНСОУТРИМУВАЧА

 

9.1. Орендодавець і Балансоутримувач гарантують Орендарю, що:

9.1.1. Повний і безперешкодний доступ до Майна може бути наданий Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом ключів від Майна у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі.

9.1.2. Інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду або інформаційному повідомленні/інформації про Майно, відповідає дійсності.

9.1.3. Балансоутримувач уклав охоронний договір відносно Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частиною, а завірена Балансоутримувачем копія охоронного договору додається до цього Договору, як його невід’ємна частина.

 

ГАРАНТІЇ ОРЕНДАРЯ

 

9.2. Орендар гарантує Орендодавцю та Балансоутримувачу, що:

9.2.1. Має можливість за рахунок власних або залучених фінансових ресурсів, вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і інші платежі відповідно до цього Договору. 9.2.2. Одночасно або до дати укладання цього Договору Орендар повністю сплатив авансовий платіж в розмірі, визначеному у п. 3.5. цього Договору.

9.2.3. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю сплатив забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у п. 1.5. цього Договору.

 

10.ДОДАТКОВІ УМОВИ ОРЕНДИ

 

10.1._________________________________________________________________________

 

11.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України. 11.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

12.СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

 12.1. Цей Договір діє до ____________________________________. Перебіг строку Договору починається з дня набрання чинності цим Договором. Цей Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами (нотаріального посвідчення, якщо відповідно до чинного законодавства Договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим Договором починається з дати підписання Акта приймання-передачі і закінчується датою припинення цього Договору.

12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку його дії, в тому числі, у випадках, коли після його укладення чинним законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

12.3. Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням норм, встановлених статтею 16 Закону та Порядком, за взаємною згодою Сторін до закінчення строку дії Договору шляхом укладання Договору про внесення змін та доповнень.

12.4. Продовження цього Договору здійснюється за зверненням Орендаря, що подається останнім з відповідними документами за 3 місяці до закінчення строку дії Договору, з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та Порядком. Недотримання Орендарем зазначеного строку є підставою для відмови у продовженні Договору.

12.5. Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке може бути реалізовано ним у визначений Порядком спосіб.

12.6. Перехід права власності на Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору.

12.7. Договір припиняється у разі:

12.7.1. Закінчення строку на який його укладено;

12.7.2. Приватизації об’єкта оренди (Майна) Орендарем (за участю Орендаря);

12.7.3. Припинення юридичної особи – Орендаря або юридичної особи – Орендодавця (за відсутності правонаступника);

12.7.4. Смерті фізичної особи – Орендаря;

12.7.5. Визнання Орендаря банкрутом;

 12.7.6. Знищення або значне пошкодження Майна.

 12.7.7. Досягнення згоди Сторін щодо його припинення.

12.8. Договір може бути достроково припинений (розірваний) Орендодавцем, якщо Орендар:

12.8.1. Відмовився від підписання Акта приймання-передачі Майна одночасно з підписанням Договору, про що складено відповідний акт;

12.8.2. Надав недостовірну інформацію про право бути Орендарем відповідно до ст. 4 Закону;

12.8.3. Допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, ніж плата за 3 місяці;

12.8.4. Використовує Майно не за цільовим призначенням або використовує Майно за забороненим цільовим призначенням;

 12.8.5. Передав Майно, його частину у користування іншій особі, без письмового дозволу Орендодавця, крім випадків, передбачених п. 8.1 цього Договору, з наданням Орендодавцю копії договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі;

12.8.6. Уклав договір суборенди з особами, які не можуть бути орендарями комунального майна Холминської селищної ради та не відповідають вимогам статті 4 Закону;

12.8.7. Перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору;

12.8.8. Порушує додаткові умови оренди, визначені розділом 10 цього Договору;

12.8.9. Порушив терміни страхування Майна, зазначені в п.п. 7.1.1., 7.1.2. Договору. Про припинення (розірвання) Договору Орендар повідомляється письмово. Повідомлення про дострокове припинення (розірвання) направляється на електронну адресу Орендаря, а також рекомендованим відправленням за адресами місцезнаходження Орендаря та Майна. Договір вважається припиненим (розірваним) з моменту отримання Орендарем повідомлення.

 

13.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

 13.1. У разі припинення Договору Орендар зобов‘язаний протягом трьох робочих днів з дати припинення Договору повернути Майно в порядку, визначеному даним Договором. 13.2. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

13.3. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення Майна, здійснені за рахунок власних коштів, за умови якщо вони можуть бути відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.

13.4. Поліпшення Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, які можливо відокремити від Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які неможливо відокремити без шкоди для Майна – комунальною власністю Холминської селищної ради. При цьому, Орендар має право згідно з Порядком на відшкодування своїх витрат в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості Майна.

13.5. Невід‘ємні поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, є комунальною власністю Холминської селищної ради, а їх вартість компенсації не підлягає.

13.6. У разі припинення Договору у випадках, визначних п.п. 12.7.3. - 12.7.6., 13.7. Вартість поліпшень Майна, зроблених Орендарем, які неможливо відокремити без шкоди для Майна, компенсації не підлягає, а такі поліпшення є комунальною власністю Холминської селищної ради.

 

14.ІНШЕ

 

14.1. Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 10 робочих днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських реквізитах і контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендаря про відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти.

14.2. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке посвідчення несе Орендар.

14.3. Заміна сторони у зобов’язанні за даним Договором відбувається відповідно до чинного законодавства.

14.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендаря і Орендодавця.

 

15.Реквізити для розрахунків:

 

15.1. Розрахунки по договору здійснюються Орендарем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок __________________________.

15.2. Реквізити для сплати орендної плати: - р/р ___________________________, ______________________, МФО _______________, ідентифікаційний код – _____________________. Телефон бухгалтерії _______________.

 

16.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

 

«ОРЕНДОДАВЕЦЬ»

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

«ОРЕНДАР»

 

 

 

 

Адреса електронної пошти Орендаря, на яку надсилаються офіційні повідомлення за цим Договором.

 

М.П.

 

 

 

 Додатки:

Додатки до цього Договору додаються і є його невід’ємною складовою частиною.

1) протокол про результати електронного аукціону;

2) Акт приймання-передачі Майна.

 

 

Селищний голова                                                               Василь ЧЕБОТАРЬ

 

Додаток 3

                                                                                                              до рішення Холминської

                                                                                         селищної ради

    від 20.12.2022 р. №31-20/VIII

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

оренди комунального майна Холминської селищної ради

(передача майна в оренду без проведення аукціону)

 

 

 "___" ____________ 20__ року                                                                  смт. Холми

 

____________________________________________________________________, (повне найменування орендодавця) ідентифікаційний код ЄДРПОУ: __________________________________________, місцезнаходження якого зареєстровано:____________________________________ (адреса) надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі ___________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по -батькові) який діє на підставі __________________________________________________, (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) з однієї сторони, та ____________________________________________________________________, (повне найменування орендаря) ідентифікаційний код ЄДРПОУ: ___________________________________________, місцезнаходження якого зареєстровано: ______________________________________ (адреса) надалі - ОРЕНДАР, в особі ___________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по -батькові) який діє на підставі __________________________________________________, (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, керуючись нормами законодавства, зокрема, але не обмежуючись: Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 (надалі - Порядок), Законом України «Про оренду державного та комунального майна» (надалі - Закон), статтею 511 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої у випадках, встановлених договором, зобов‘язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора, уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

  1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування __________________________________________ (нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення); окреме індивідуально визначене майно) ____________________________________________________ загальною площею ____м2 , що знаходиться за адресою: _____________________________________, далі - Майно, що належить до комунальної власності Холминської селищної ради та знаходиться на балансі ____________________________________________________________________, (повне найменування балансоутримувача) місцезнаходження якого зареєстровано:_______________________________________ надалі – БАЛАНСОУТРИМУВАЧ.

Цільове призначення Майна _______________________________________

Належність Майна до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини – _________________________________________ (погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, реквізити охоронного договору щодо Майна ____________________________________________________________________ (дата, номер, сторони цього Договору))

1.2. Ринкова (оціночна) вартість, визначена незалежною (експертною) оцінкою ________________________ в сумі ________________________ (сума (грн), без ПДВ, станом на «___»________20 р., та затверджена рішенням Холминської селищної ради «___»________20 р. №___

1.3. Страхова вартість становить ____________________(сума (грн), без ПДВ.

1.4. Витрати Орендодавця (Балансоутримувача), пов’язані із проведенням оцінки Майна, _______________________________________________ гривень.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ

 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день підписання Акта приймання-передачі Майна. Акт приймання-передачі підписується між Орендодавцем, Орендарем і Балансоутримувачем одночасно із підписанням цього Договору.

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

 

3.1. Орендна плата за перший місяць (_____________________) становить ____________________________ гривень, у тому числі ПДВ_______ гривень. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції попереднього місяця. До складу орендної плати не входять витрати на утримання Майна (комунальних послуг, послуг з управління Майном, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.3.5. цього Договору.

3.2. Орендар сплачує орендну плату (__________________________________) (отримувач орендної плати) щомісяця не пізніше останнього числа поточного місяця оренди.

3.3. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Орендодавця/ Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний до 20-го числа поточного місяця отримати рахунок на сплату орендної плати та акт виконаних робіт на надання орендних послуг.

3.4. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує орендну плату за 2 місяці (надалі - Авансовий платіж) в сумі __________ (_______________________________________) гривень.

3.5. Орендодавець і Балансоутримувач можуть звернутися із позовом про стягнення орендної плати та інших платежів за цим Договором, по яких у Орендаря є заборгованість. 3.6. На суму заборгованості Орендаря зі сплати орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на дату нарахування) від суми заборгованості за кожний день прострочення.

 3.7. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла на рахунок Орендодавця/Балансоутримувача, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин – поверненню Орендарю. Сума орендної плати, сплаченої відповідно до пункту 3.5. цього Договору, підлягає зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після підписання Акту приймання-передачі Майна.

3.8. Припинення цього Договору не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції.

 3.9. Орендар зобов’язаний проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти акти звіряння.

 

4. ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА З ОРЕНДИ

 

 4.1. У разі припинення Договору Орендар зобов’язаний:

4.1.1. Протягом 3 робочих днів з дати припинення договору звільнити Майно від належних Орендарю речей і повернути його за Актом повернення з оренди орендованого Майна (далі - Акт повернення), в тому стані, в якому Майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані ремонтні роботи – то разом із такими роботами.

4.1.2. Сплатити орендну плату, нараховану до дати повернення Майна із оренди (день звільнення приміщення і підписання акту приймання-передачі є останнім днем нарахування орендної плати) та штрафні санкції.

 4.1.3. Сплатити платежі за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання Майна та розрахуватись з надавачами комунальних послуг відповідно до укладених договорів, нарахованих до дати повернення Майна з оренди.

 4.1.4. Відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини Орендаря, або в разі демонтажу або іншого вилучення проведених ремонтних робіт.

 4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення цього Договору Орендодавець та Балансоутримувач зобов’язаний(і) оглянути Майно і зафіксувати в Акті повернення його поточний стан, а також стан розрахунків за цим Договором, за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання Майна та договором про надання комунальних послуг Орендарю. Орендодавець складає Акт повернення у трьох оригінальних примірниках і надає Орендарю.

 4.3. Орендар зобов’язаний:

 4.3.1. Підписати три примірники Акта повернення не пізніше наступного робочого дня з моменту їх отримання від Орендодавця і одночасно повернути Орендодавцю два підписані примірники разом із ключами від Майна (у разі якщо доступ до Майна забезпечується ключами).

4.3.2. Звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Актів повернення.

4.4. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

4.5. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця примірників Акту повернення, Орендар сплачує неустойку в розмірі подвійної орендної плати за даним Договором за кожний день користування Майном після дати припинення цього Договору.

 

5. ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

 

5.1. Орендар має право:

5.1.1. На підставі рішення Холминської селищної ради за погодженням Балансоутримувача здійснювати капітальний ремонт Майна і виступати замовником проектування та виконання ремонтних робіт.

 5.1.2. Здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення Холминської селищної ради про надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку.

5.1.3. На перерахунок орендної плати на підставі рішення Холминської селищної ради шляхом зменшення її розміру на 50% на строк не більше _____ місяців один раз протягом строку оренди.

5.1.4. На компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна, у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна».

 

 

6. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

 

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати Майно відповідно до призначення, визначеного у пп.1.1. цього Договору.

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:

6.3.1. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки Майна.

 6.3.2. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) Орендодавця та Балансоутримувача.

 6.3.3. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

 6.3.4. Забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ до Майна у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень – то у будь-який інший час) з метою контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання доступу Майна Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють Орендаря електронною поштою або по телефону принаймні за один робочий день, крім випадків, коли доступ до Майна необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди Майну чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження, а також у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень. При виникненні таких ситуацій Орендар зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків.

6.3.5. Протягом 15 робочих днів з дати укладання цього Договору укласти договори з надавачами послуг (водопостачання, водовідведення, опалення, електропостачання, утримання прибудинкової території, вивіз сміття, тощо) про надання відповідних послуг та надати Орендодавцю копії таких договорів.

6.3.6. Протягом ______________ терміну здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит» (в разі проведення такого аудиту).

 

7. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ І ОБОВ’ЯЗОК ОРЕНДАРЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОЦІНКУ МАЙНА

 

 7.1. Орендар зобов’язаний:

7.1.1. Протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у п. 1.3. Договору, на користь Балансоутримувача, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних днів з дня укладення договору (-ів) страхування надати Орендодавцю та Балансоутримувачу завірені належним чином копії такого (-их) договору (-ів).

7.1.2. Постійно поновлювати договір страхування протягом строку оренди.

7.2. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника).

 7.3. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар зобов’язаний компенсувати Орендодавцю або Балансоутримувачу витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі _________________________________________ (у разі понесення Орендарем або Балансоутримувачем таких витрат).

 

8. СУБОРЕНДА

 

 8.1. Орендар не має права передавати Майно в суборенду.

 

9. ГАРАНТІЇ СТОРІН ГАРАНТІЇ ОРЕНДОДАВЦЯ І БАЛАНСОУТРИМУВАЧА

 

9.1. Орендодавець і Балансоутримувач гарантують Орендарю, що:

9.1.1. Повний і безперешкодний доступ до Майна може бути наданий Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом ключів від Майна у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі.

 9.1.2. Інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду або інформаційному повідомленні/інформації про Майно, відповідає дійсності.

 9.1.3. Балансоутримувач уклав охоронний договір відносно Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частиною, а завірена Балансоутримувачем копія охоронного договору додається до цього Договору, як його невід’ємна частина.

 

ГАРАНТІЇ ОРЕНДАРЯ

 

9.2. Орендар гарантує Орендодавцю та Балансоутримувачу, що:

 9.2.1. Має можливість за рахунок власних або залучених фінансових ресурсів, вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і інші платежі відповідно до цього Договору. 9.2.2. Одночасно або до дати укладання цього Договору Орендар повністю сплатив авансовий платіж в розмірі, визначеному у п. 3.5. цього Договору.

 9.2.3. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю сплатив забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у п. 1.5. цього Договору.

 

10.ДОДАТКОВІ УМОВИ ОРЕНДИ

 

10.1._________________________________________________________________________

 

11.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України. 11.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

12.СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

12.1. Цей Договір діє до ____________________________________. Перебіг строку Договору починається з дня набрання чинності цим Договором. Цей Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами (нотаріального посвідчення, якщо відповідно до чинного законодавства Договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим Договором починається з дати підписання Акта приймання-передачі і закінчується датою припинення цього Договору.

12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку його дії, в тому числі, у випадках, коли після його укладення чинним законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

 12.3. Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням норм, встановлених статтею 16 Закону та Порядком, за взаємною згодою Сторін до закінчення строку дії Договору шляхом укладання Договору про внесення змін та доповнень.

 12.4. Продовження цього Договору здійснюється за зверненням Орендаря, що подається останнім з відповідними документами за 3 місяці до закінчення строку дії Договору, з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та Порядком. Недотримання Орендарем зазначеного строку є підставою для відмови у продовженні Договору.

12.5. Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке може бути реалізовано ним у визначений Порядком спосіб.

12.6. Перехід права власності на Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору.

12.7. Договір припиняється у разі:

12.7.1. Закінчення строку на який його укладено;

12.7.2. Приватизації об’єкта оренди (Майна) Орендарем (за участю Орендаря);

12.7.3. Припинення юридичної особи – Орендаря або юридичної особи – Орендодавця (за відсутності правонаступника);

12.7.4. Смерті фізичної особи – Орендаря;

12.7.5. Визнання Орендаря банкрутом; 12.7.6. Знищення або значне пошкодження Майна. 12.7.7. Досягнення згоди Сторін щодо його припинення.

12.8. Договір може бути достроково припинений (розірваний) Орендодавцем, якщо Орендар:

12.8.1. Відмовився від підписання Акта приймання-передачі Майна одночасно з підписанням Договору, про що складено відповідний акт;

12.8.2. Надав недостовірну інформацію про право бути Орендарем відповідно до ст. 4 Закону;

 12.8.3. Допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, ніж плата за 3 місяці;

12.8.4. Використовує Майно не за цільовим призначенням або використовує Майно за забороненим цільовим призначенням;

 12.8.5. Передав Майно, його частину у користування іншій особі, без письмового дозволу Орендодавця, крім випадків, передбачених п. 8.1 цього Договору, з наданням Орендодавцю копії договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі;

12.8.6. Уклав договір суборенди з особами, які не можуть бути орендарями комунального майна Холминської селищної ради та не відповідають вимогам статті 4 Закону;

12.8.7. Перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору;

12.8.8. Порушує додаткові умови оренди, визначені розділом 10 цього Договору;

12.8.9. Порушив терміни страхування Майна, зазначені в п.п. 7.1.1., 7.1.2. Договору. Про припинення (розірвання) Договору Орендар повідомляється письмово. Повідомлення про дострокове припинення (розірвання) направляється на електронну адресу Орендаря, а також рекомендованим відправленням за адресами місцезнаходження Орендаря та Майна. Договір вважається припиненим (розірваним) з моменту отримання Орендарем повідомлення.

 

13.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

13.1. У разі припинення Договору Орендар зобов‘язаний протягом трьох робочих днів з дати припинення Договору повернути Майно в порядку, визначеному даним Договором. 13.2. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

13.3. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення Майна, здійснені за рахунок власних коштів, за умови якщо вони можуть бути відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.

13.4. Поліпшення Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, які можливо відокремити від Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які неможливо відокремити без шкоди для Майна – комунальною власністю Холминської селищної ради. При цьому, Орендар має право згідно з Порядком на відшкодування своїх витрат в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості Майна.

13.5. Невід‘ємні поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, є комунальною власністю Холминської селищної ради, а їх вартість компенсації не підлягає.

13.6. У разі припинення Договору у випадках, визначних п.п. 12.7.3. - 12.7.6., 13.7. Вартість поліпшень Майна, зроблених Орендарем, які неможливо відокремити без шкоди для Майна, компенсації не підлягає, а такі поліпшення є комунальною власністю Холминської селищної ради.

 

14.ІНШЕ

 

 14.1. Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 10 робочих днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських реквізитах і контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендаря про відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти.

 14.2. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке посвідчення несе Орендар.

14.3. Заміна сторони у зобов’язанні за даним Договором відбувається відповідно до чинного законодавства.

 14.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендаря і Орендодавця.

 

 15.Реквізити для розрахунків:

 

15.1. Розрахунки по договору здійснюються Орендарем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок __________________________.

15.2. Реквізити для сплати орендної плати: - р/р ___________________________, ______________________, МФО _______________, ідентифікаційний код – _____________________. Телефон бухгалтерії _______________.

 

16.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

«ОРЕНДОДАВЕЦЬ»

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

«ОРЕНДАР»

 

 

 

 

Адреса електронної пошти Орендаря, на яку надсилаються офіційні повідомлення за цим Договором.

 

М.П.

 

Додатки:

 Додатки до цього Договору додаються і є його невід’ємною складовою частиною.

 1. Акт приймання-передачі Майна.

 

 

 

Селищний голова                                                                                   Василь ЧЕБОТАРЬ

 

Додаток 4

до рішення селищної  ради

від 20 грудня 2022 р. №31-20/VIII

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

оренди комунального майна Холминської селищної ради

(продовження оренди в наслідок проведення аукціону)

 

"___" ____________ 20__ року                                                                            смт. Холми

 

____________________________________________________________________, (повне найменування орендодавця) ідентифікаційний код ЄДРПОУ: __________________________________________, місцезнаходження якого зареєстровано:____________________________________ (адреса) надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі ___________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по -батькові) який діє на підставі __________________________________________________, (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) з однієї сторони, та ____________________________________________________________________, (повне найменування орендаря) ідентифікаційний код ЄДРПОУ: ___________________________________________, місцезнаходження якого зареєстровано: ______________________________________ (адреса) надалі - ОРЕНДАР, в особі ___________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по -батькові) який діє на підставі __________________________________________________, (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, керуючись нормами законодавства, зокрема, але не обмежуючись: Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 (надалі - Порядок), Законом України «Про оренду державного та комунального майна» (надалі - Закон), статтею 511 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої у випадках, встановлених договором, зобов‘язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора, уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

  1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ внаслідок проведення аукціону, (посилання на сторінку в ЕТС, на якій розміщено інформацію про об’єкт оренди відповідно до оголошення про передачу майна в оренду) передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування __________________________________________ (нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення); окреме індивідуально визначене майно) ____________________________________________________ загальною площею ____м2 , що знаходиться за адресою: _____________________________________, далі - Майно, що належить до комунальної власності Холминської селищної ради та знаходиться на балансі ____________________________________________________________________, (повне найменування балансоутримувача) місцезнаходження якого зареєстровано:_______________________________________ надалі – БАЛАНСОУТРИМУВАЧ.

 Цільове призначення Майна _______________________________________ Належність Майна до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини – _________________________________________ (погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, реквізити охоронного договору щодо Майна ____________________________________________________________________ (дата, номер, сторони цього Договору))

  1. Балансова залишкова вартість Майна, визначена на підставі фінансової звітності Балансоутримувача - __________________________________________ (сума (грн), без ПДВ, станом на «___»________20 р. (остання дата місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення)

АБО

Балансова вартість, переоцінена в обліку Балансоутримувача _________________ ___________________ (сума (грн), без ПДВ, станом на «____ » ________20__ р. (остання дата місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення)

1.3. Страхова вартість становить ____________________(сума (грн), без ПДВ.

1.4. Витрати Орендодавця (Балансоутримувача), пов’язані із проведенням оцінки Майна, _______________________________________________ гривень.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ

 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день підписання Акта приймання-передачі Майна. Акт приймання-передачі підписується між Орендодавцем, Орендарем і Балансоутримувачем одночасно із підписанням цього Договору.

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

 

 3.1. Орендна плата за перший місяць (_____________________) становить ____________________________ гривень, (сума прописом) у тому числі ПДВ_______________________________________________ гривень.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції попереднього місяця.

 До складу орендної плати не входять витрати на утримання Майна (комунальних послуг, послуг з управління Майном, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.3.5. цього Договору.

 3.2. Орендна плата за перший місяць оренди визначається за результатами аукціону.

 3.3. Орендар сплачує орендну плату (__________________________________) (отримувач орендної плати) щомісяця не пізніше останнього числа поточного місяця оренди.

 3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Орендодавця/ Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний до 20-го числа поточного місяця отримати рахунок на сплату орендної плати та акт виконаних робіт на надання орендних послуг. 3.5. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує орендну плату за _______ кількість місяців (надалі - Авансовий платіж) в сумі __________ (_______________________________________) гривень на підставі протоколу про результати електронного аукціону.

 3.6. Орендодавець і Балансоутримувач можуть звернутися із позовом про стягнення орендної плати та інших платежів за цим Договором, по яких у Орендаря є заборгованість.

3.7. На суму заборгованості Орендаря зі сплати орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на дату нарахування) від суми заборгованості за кожний день прострочення.

 3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла на рахунок Орендодавця/Балансоутримувача, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин – поверненню Орендарю. Сума орендної плати, сплаченої відповідно до пункту 3.5. цього Договору, підлягає зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після підписання Акту приймання-передачі Майна.

 3.9. Припинення цього Договору не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції.

3.10. Орендар зобов’язаний проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти акти звіряння.

 

4. ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА З ОРЕНДИ

 

4.1. У разі припинення Договору Орендар зобов’язаний:

 4.1.1. Протягом 3 робочих днів з дати припинення договору звільнити Майно від належних Орендарю речей і повернути його за Актом повернення з оренди орендованого Майна (далі - Акт повернення), в тому стані, в якому Майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані ремонтні роботи – то разом із такими роботами.

 4.1.2. Сплатити орендну плату, нараховану до дати повернення Майна із оренди (день звільнення приміщення і підписання акту приймання-передачі є останнім днем нарахування орендної плати) та штрафні санкції.

4.1.3. Сплатити платежі за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання Майна та розрахуватись з надавачами комунальних послуг відповідно до укладених договорів, нарахованих до дати повернення Майна з оренди.

 4.1.4. Відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини Орендаря, або в разі демонтажу або іншого вилучення проведених ремонтних робіт.

4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення цього Договору Орендодавець та Балансоутримувач зобов’язаний(і) оглянути Майно і зафіксувати в Акті повернення його поточний стан, а також стан розрахунків за цим Договором, за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання Майна та договором про надання комунальних послуг Орендарю. Орендодавець складає Акт повернення у трьох оригінальних примірниках і надає Орендарю.

4.3. Орендар зобов’язаний:

4.3.1. Підписати три примірники Акта повернення не пізніше наступного робочого дня з моменту їх отримання від Орендодавця і одночасно повернути Орендодавцю два підписані примірники разом із ключами від Майна (у разі якщо доступ до Майна забезпечується ключами).

4.3.2. Звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Актів повернення.

4.4. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

 4.5. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця примірників Акту повернення, Орендар сплачує неустойку в розмірі подвійної орендної плати за даним Договором за кожний день користування Майном після дати припинення цього Договору.

 

5. ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

 

5.1. Орендар має право:

5.1.1. На підставі рішення Холминської селищної ради за погодженням Балансоутримувача здійснювати капітальний ремонт Майна і виступати замовником проектування та виконання ремонтних робіт.

5.1.2. Здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення Холминської селищної ради про надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку.

5.1.3. На перерахунок орендної плати на підставі рішення Холминської селищної ради шляхом зменшення її розміру на 50% на строк не більше _____ місяців один раз протягом строку оренди.

 5.1.4. На компенсацію вартості здійснених невід’ємних поліпшень Майна від нового орендаря Майна, в порядку та на умовах, встановлених Порядком, якщо цей Договір продовжується на аукціоні.

 5.1.5. На компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна, у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна».

 

6. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

 

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати Майно відповідно до призначення, визначеного у пп.1.1. цього Договору.

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

 6.3. Орендар зобов’язаний:

6.3.1. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки Майна.

 6.3.2. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) Орендодавця та Балансоутримувача.

6.3.3. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

 6.3.4. Забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ до Майна у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень – то у будь-який інший час) з метою контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання доступу Майна Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють Орендаря електронною поштою або по телефону принаймні за один робочий день, крім випадків, коли доступ до Майна необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди Майну чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження, а також у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень. При виникненні таких ситуацій Орендар зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків.

6.3.5. Протягом 15 робочих днів з дати укладання цього Договору укласти договори з надавачами послуг (водопостачання, водовідведення, опалення, електропостачання, утримання прибудинкової території, вивіз сміття, тощо) про надання відповідних послуг та надати Орендодавцю копії таких договорів.

6.3.6. Протягом ______________ терміну здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит» (в разі проведення такого аудиту).

 

 

7. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ І ОБОВ’ЯЗОК ОРЕНДАРЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОЦІНКУ МАЙНА

 

7.1. Орендар зобов’язаний:

7.1.1. Протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у п. 1.3. Договору, на користь Балансоутримувача, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних днів з дня укладення договору (-ів) страхування надати Орендодавцю та Балансоутримувачу завірені належним чином копії такого (-их) договору (-ів).

7.1.2. Постійно поновлювати договір страхування протягом строку оренди.

7.2. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника).

 7.3. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар зобов’язаний компенсувати Орендодавцю або Балансоутримувачу витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі _________________________________________ (у разі понесення Орендарем або Балансоутримувачем таких витрат).

 

8. СУБОРЕНДА

 

 8.1. Орендар має право передати Майно в суборенду на підставі рішення Холминської селищної ради, в разі надходження заяви від Орендаря.

 8.2. Цільове призначення, за яким Майно може бути використано відповідно до договору суборенди, визначається із урахуванням обмежень, передбачених цим Договором (за наявності).

 8.3. Орендар може укладати договір суборенди лише з особами, які мають право орендувати комунальне майно Холминської селищної ради та відповідають вимогам статті 4 Закону.

 8.4. Орендар протягом 3 робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний надати Орендодавцю інформацію про суборендаря та один примірник договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі.

 

9. ГАРАНТІЇ СТОРІН ГАРАНТІЇ ОРЕНДОДАВЦЯ І БАЛАНСОУТРИМУВАЧА

 

9.1. Орендодавець і Балансоутримувач гарантують Орендарю, що:

9.1.1. Повний і безперешкодний доступ до Майна може бути наданий Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом ключів від Майна у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі.

9.1.2. Інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду або інформаційному повідомленні/інформації про Майно, відповідає дійсності.

9.1.3. Балансоутримувач уклав охоронний договір відносно Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частиною, а завірена Балансоутримувачем копія охоронного договору додається до цього Договору, як його невід’ємна частина.

 

ГАРАНТІЇ ОРЕНДАРЯ

 

9.2. Орендар гарантує Орендодавцю та Балансоутримувачу, що:

 9.2.1. Має можливість за рахунок власних або залучених фінансових ресурсів, вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і інші платежі відповідно до цього Договору. 9.2.2. Одночасно або до дати укладання цього Договору Орендар повністю сплатив авансовий платіж в розмірі, визначеному у п. 3.5. цього Договору.

9.2.3. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю сплатив забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у п. 1.5. цього Договору.

 

10.ДОДАТКОВІ УМОВИ ОРЕНДИ

 

10.1._________________________________________________________________________

 

11.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України. 11.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

12.СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

12.1. Цей Договір діє до ____________________________________. Перебіг строку Договору починається з дня набрання чинності цим Договором. Цей Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами (нотаріального посвідчення, якщо відповідно до чинного законодавства Договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим Договором починається з дати підписання Акта приймання-передачі і закінчується датою припинення цього Договору.

12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку його дії, в тому числі, у випадках, коли після його укладення чинним законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

12.3. Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням норм, встановлених статтею 16 Закону та Порядком, за взаємною згодою Сторін до закінчення строку дії Договору шляхом укладання Договору про внесення змін та доповнень.

 12.4. Продовження цього Договору здійснюється за зверненням Орендаря, що подається останнім з відповідними документами за 3 місяці до закінчення строку дії Договору, з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та Порядком. Недотримання Орендарем зазначеного строку є підставою для відмови у продовженні Договору.

12.5. Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке може бути реалізовано ним у визначений Порядком спосіб.

12.6. Перехід права власності на Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору.

12.7. Договір припиняється у разі:

12.7.1. Закінчення строку на який його укладено;

12.7.2. Приватизації об’єкта оренди (Майна) Орендарем (за участю Орендаря);

12.7.3. Припинення юридичної особи – Орендаря або юридичної особи – Орендодавця (за відсутності правонаступника);

12.7.4. Смерті фізичної особи – Орендаря;

12.7.5. Визнання Орендаря банкрутом;

12.7.6. Знищення або значне пошкодження Майна.

 12.7.7. Досягнення згоди Сторін щодо його припинення.

12.8. Договір може бути достроково припинений (розірваний) Орендодавцем, якщо Орендар:

12.8.1. Відмовився від підписання Акта приймання-передачі Майна одночасно з підписанням Договору, про що складено відповідний акт;

12.8.2. Надав недостовірну інформацію про право бути Орендарем відповідно до ст. 4 Закону;

12.8.3. Допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, ніж плата за 3 місяці;

12.8.4. Використовує Майно не за цільовим призначенням або використовує Майно за забороненим цільовим призначенням;

12.8.5. Передав Майно, його частину у користування іншій особі, без письмового дозволу Орендодавця, крім випадків, передбачених п. 8.1 цього Договору, з наданням Орендодавцю копії договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі;

12.8.6. Уклав договір суборенди з особами, які не можуть бути орендарями комунального майна Холминської селищної ради та не відповідають вимогам статті 4 Закону;

12.8.7. Перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору;

12.8.8. Порушує додаткові умови оренди, визначені розділом 10 цього Договору;

12.8.9. Порушив терміни страхування Майна, зазначені в п.п. 7.1.1.,

7.1.2. Договору. Про припинення (розірвання) Договору Орендар повідомляється письмово. Повідомлення про дострокове припинення (розірвання) направляється на електронну адресу Орендаря, а також рекомендованим відправленням за адресами місцезнаходження Орендаря та Майна. Договір вважається припиненим (розірваним) з моменту отримання Орендарем повідомлення.

 

13.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

13.1. У разі припинення Договору Орендар зобов‘язаний протягом трьох робочих днів з дати припинення Договору повернути Майно в порядку, визначеному даним Договором. 13.2. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

 13.3. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення Майна, здійснені за рахунок власних коштів, за умови якщо вони можуть бути відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.

 13.4. Поліпшення Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, які можливо відокремити від Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які неможливо відокремити без шкоди для Майна – комунальною власністю Холминської селищної ради.

 При цьому, Орендар має право згідно з Порядком на відшкодування своїх витрат в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості Майна.

13.5. Невід‘ємні поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, є комунальною власністю Холминської селищної ради, а їх вартість компенсації не підлягає.

13.6. У разі припинення Договору у випадках, визначних п.п. 12.7.3. - 12.7.6., 13.7. Договору, вартість поліпшень Майна, зроблених Орендарем, які неможливо відокремити без шкоди для Майна, компенсації не підлягає, а такі поліпшення є комунальною власністю Холминської селищної ради.

 

14.ІНШЕ

 

 14.1. Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 10 робочих днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських реквізитах і контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендаря про відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти.

14.2. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню,

на таке посвідчення несе Орендар.

 14.3. Заміна сторони у зобов’язанні за даним Договором відбувається відповідно до чинного законодавства.

 14.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендаря і Орендодавця.

 

 15.Реквізити для розрахунків:

 

15.1. Розрахунки по договору здійснюються Орендарем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок __________________________.

15.2. Реквізити для сплати орендної плати: - р/р ___________________________, ______________________, МФО _______________, ідентифікаційний код – _____________________. Телефон бухгалтерії _______________.

 

16.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«ОРЕНДОДАВЕЦЬ»

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

«ОРЕНДАР»

 

 

 

 

Адреса електронної пошти Орендаря, на яку надсилаються офіційні повідомлення за цим Договором.

 

М.П.

 

Додатки:

Додатки до цього Договору додаються і є його невід’ємною складовою частиною.

1) протокол про результати електронного аукціону;

2) Акт приймання-передачі Майна.

 

 

 Селищний голова                                                              Василь ЧЕБОТАРЬ

 

Додаток 5

 до рішення селищної ради

 від 20 грудня 2022 р. №31-20/VIII

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

оренди комунального майна Холминської селищної ради

(продовження оренди без проведення аукціону)

 

 

"___" ____________ 20__ року                                                                       смт. Холми

 

____________________________________________________________________, (повне найменування орендодавця) ідентифікаційний код ЄДРПОУ: __________________________________________, місцезнаходження якого зареєстровано:____________________________________ (адреса) надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі ___________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по -батькові) який діє на підставі __________________________________________________, (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) з однієї сторони, та ____________________________________________________________________, (повне найменування орендаря) ідентифікаційний код ЄДРПОУ: ___________________________________________, місцезнаходження якого зареєстровано: ______________________________________ (адреса) надалі - ОРЕНДАР, в особі ___________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по -батькові) який діє на підставі __________________________________________________, (посилання на документ, який надає повноваження на підписання Договору) з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, керуючись нормами законодавства, зокрема, але не обмежуючись: Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 (надалі - Порядок), Законом України «Про оренду державного та комунального майна» (надалі - Закон), статтею 511 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої у випадках, встановлених договором, зобов‘язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора, уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

  1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування __________________________________________ (нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення); окреме індивідуально визначене майно) ____________________________________________________ загальною площею ____м2 , що знаходиться за адресою: _____________________________________, далі - Майно, що належить до комунальної власності Холминської селищної ради та знаходиться на балансі ____________________________________________________________________, (повне найменування балансоутримувача) місцезнаходження якого зареєстровано:_______________________________________ надалі – БАЛАНСОУТРИМУВАЧ.

Цільове призначення Майна _______________________________________

Належність Майна до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини – _________________________________________ (погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, реквізити охоронного договору щодо Майна ____________________________________________________________________ (дата, номер, сторони цього Договору))

1.2. Ринкова (оціночна) вартість, визначена незалежною (експертною) оцінкою ________________________ в сумі ________________________ (сума (грн), без ПДВ, станом на «___»________20 р., та затверджена рішенням Холминської селищної ради «___»________20 р. №___

1.3. Страхова вартість становить ____________________(сума (грн), без ПДВ.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ

 

 2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у день підписання Акта приймання-передачі Майна. Акт приймання-передачі підписується між Орендодавцем, Орендарем і Балансоутримувачем одночасно із підписанням цього Договору.

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

 

           3.1. Орендна плата за ________ місяць (_____________________) становить ____________________________ гривень, (сума прописом) у тому числі ПДВ_______________________________________________ гривень.

 Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції попереднього місяця.

До складу орендної плати не входять витрати на утримання Майна (комунальних послуг, послуг з управління Майном, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.3.5. цього Договору.

3.2. Орендар сплачує орендну плату (__________________________________) (отримувач орендної плати) щомісяця не пізніше останнього числа поточного місяця оренди.

           3.3. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Орендодавця/ Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний до 20-го числа поточного місяця отримати рахунок на сплату орендної плати та акт виконаних робіт на надання орендних послуг. 3.4. В дату укладання цього Договору або до такої дати Орендар сплачує орендну плату за два місяці (надалі - Авансовий платіж) в сумі __________ (_______________________________________) гривень на підставі протоколу про результати електронного аукціону.

           3.5. Орендодавець і Балансоутримувач можуть звернутися із позовом про стягнення орендної плати та інших платежів за цим Договором, по яких у Орендаря є заборгованість.

3.6. На суму заборгованості Орендаря зі сплати орендної плати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на дату нарахування) від суми заборгованості за кожний день прострочення.

3.7. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла на рахунок Орендодавця/Балансоутримувача, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин – поверненню Орендарю. Сума орендної плати, сплаченої відповідно до пункту 3.5. цього Договору, підлягає зарахуванню у рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди після підписання Акту приймання-передачі Майна.

3.8. Припинення цього Договору не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції.

3.9. Орендар зобов’язаний проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти акти звіряння.

 

4. ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА З ОРЕНДИ

 

4.1. У разі припинення Договору Орендар зобов’язаний:

4.1.1. Протягом 3 робочих днів з дати припинення договору звільнити Майно від належних Орендарю речей і повернути його за Актом повернення з оренди орендованого Майна (далі - Акт повернення), в тому стані, в якому Майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані ремонтні роботи – то разом із такими роботами.

4.1.2. Сплатити орендну плату, нараховану до дати повернення Майна із оренди (день звільнення приміщення і підписання акту приймання-передачі є останнім днем нарахування орендної плати) та штрафні санкції.

            4.1.3. Сплатити платежі за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання Майна та розрахуватись з надавачами комунальних послуг відповідно до укладених договорів, нарахованих до дати повернення Майна з оренди.

4.1.4. Відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини Орендаря, або в разі демонтажу або іншого вилучення проведених ремонтних робіт.

 4.2. Протягом 3 робочих днів з моменту припинення цього Договору Орендодавець та Балансоутримувач зобов’язаний(і) оглянути Майно і зафіксувати в Акті повернення його поточний стан, а також стан розрахунків за цим Договором, за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання Майна та договором про надання комунальних послуг Орендарю. Орендодавець складає Акт повернення у трьох оригінальних примірниках і надає Орендарю.

 4.3. Орендар зобов’язаний:

4.3.1. Підписати три примірники Акта повернення не пізніше наступного робочого дня з моменту їх отримання від Орендодавця і одночасно повернути Орендодавцю два підписані примірники разом із ключами від Майна (у разі якщо доступ до Майна забезпечується ключами).

4.3.2. Звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Актів повернення.

4.4. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

4.5. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Орендодавця примірників Акту повернення, Орендар сплачує неустойку в розмірі подвійної орендної плати за даним Договором за кожний день користування Майном після дати припинення цього Договору.

 

5. ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

 

5.1. Орендар має право:

5.1.1. На підставі рішення Холминської селищної ради за погодженням Балансоутримувача здійснювати капітальний ремонт Майна і виступати замовником проектування та виконання ремонтних робіт.

5.1.2. Здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення Холминської селищної ради про надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку.

5.1.3. На перерахунок орендної плати на підставі рішення Холминської селищної ради шляхом зменшення її розміру на 50% на строк не більше _____ місяців один раз протягом строку оренди.

5.1.4. На компенсацію вартості здійснених невід’ємних поліпшень Майна від нового орендаря Майна, в порядку та на умовах, встановлених Порядком, якщо цей Договір продовжується на аукціоні.

5.1.5. На компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень Майна, у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна».

 

6. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА

 

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати Майно відповідно до призначення, визначеного у пп.1.1. цього Договору.

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:

6.3.1. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки Майна.

6.3.2. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та вимог відповідних служб (підрозділів) Орендодавця та Балансоутримувача.

6.3.3. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

6.3.4. Забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ до Майна у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень – то у будь-який інший час) з метою контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього Договору. Про необхідність отримання доступу Майна Балансоутримувач або Орендодавець повідомляють Орендаря електронною поштою або по телефону принаймні за один робочий день, крім випадків, коли доступ до Майна необхідно отримати з метою запобігання нанесенню шкоди Майну чи власності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження, а також у разі отримання скарг на порушення правил тиші або здійснення Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень.

 При виникненні таких ситуацій Орендар зобов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків.

6.3.5. Протягом 15 робочих днів з дати укладання цього Договору укласти договори з надавачами послуг (водопостачання, водовідведення, опалення, електропостачання, утримання прибудинкової території, вивіз сміття, тощо) про надання відповідних послуг та надати Орендодавцю копії таких договорів.

6.3.6. Протягом ______________ терміну здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит» (в разі проведення такого аудиту).

 

7. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ І ОБОВ’ЯЗОК ОРЕНДАРЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОЦІНКУ МАЙНА

 

7.1. Орендар зобов’язаний:

7.1.1. Протягом 10 календарних днів з дня укладення цього Договору застрахувати Майно на суму його страхової вартості, визначеної у п. 1.3. Договору, на користь Балансоутримувача, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха, та протягом 10 календарних днів з дня укладення договору (-ів) страхування надати Орендодавцю та Балансоутримувачу завірені належним чином копії такого (-их) договору (-ів).

7.1.2. Постійно поновлювати договір страхування протягом строку оренди.

7.2. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника).

7.3. Протягом 10 робочих днів з дня укладання цього Договору Орендар зобов’язаний компенсувати Орендодавцю або Балансоутримувачу витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки Майна, в сумі _________________________________________ (у разі понесення Орендарем або Балансоутримувачем таких витрат).

 

8. СУБОРЕНДА

 

8.1. Орендар не має права передавати Майно в суборенду.

 

9. ГАРАНТІЇ СТОРІН ГАРАНТІЇ ОРЕНДОДАВЦЯ І БАЛАНСОУТРИМУВАЧА

 

9.1. Орендодавець і Балансоутримувач гарантують Орендарю, що:

9.1.1. Повний і безперешкодний доступ до Майна може бути наданий Орендарю в день підписання Акта приймання-передачі разом із комплектом ключів від Майна у кількості, зазначеній в Акті приймання-передачі.

9.1.2. Інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду або інформаційному повідомленні/інформації про Майно, відповідає дійсності.

9.1.3. Балансоутримувач уклав охоронний договір відносно Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частиною, а завірена Балансоутримувачем копія охоронного договору додається до цього Договору, як його невід’ємна частина.

 

ГАРАНТІЇ ОРЕНДАРЯ

 

9.2. Орендар гарантує Орендодавцю та Балансоутримувачу, що:

9.2.1. Має можливість за рахунок власних або залучених фінансових ресурсів, вчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату і інші платежі відповідно до цього Договору.

 9.2.2. Одночасно або до дати укладання цього Договору Орендар повністю сплатив авансовий платіж в розмірі, визначеному у п. 3.5. цього Договору.

9.2.3. Одночасно або до укладання цього Договору Орендар повністю сплатив забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у п. 1.5. цього Договору.

 

10.ДОДАТКОВІ УМОВИ ОРЕНДИ

 

10.1.______________________________________________________________________

 

11.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

11.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

12.СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

            12.1. Цей Договір діє до ____________________________________. Перебіг строку Договору починається з дня набрання чинності цим Договором. Цей Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами (нотаріального посвідчення, якщо відповідно до чинного законодавства Договір підлягає нотаріальному посвідченню). Строк оренди за цим Договором починається з дати підписання Акта приймання-передачі і закінчується датою припинення цього Договору.

12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку його дії, в тому числі, у випадках, коли після його укладення чинним законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

12.3. Зміни і доповнення до Договору здійснюються з урахуванням норм, встановлених статтею 16 Закону та Порядком, за взаємною згодою Сторін до закінчення строку дії Договору шляхом укладання Договору про внесення змін та доповнень.

12.4. Продовження цього Договору здійснюється за зверненням Орендаря, що подається останнім з відповідними документами за 3 місяці до закінчення строку дії Договору, з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 Закону та Порядком. Недотримання Орендарем зазначеного строку є підставою для відмови у продовженні Договору.

12.5. Орендар має переважне право на продовження цього Договору, яке може бути реалізовано ним у визначений Порядком спосіб.

12.6. Перехід права власності на Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору.

12.7. Договір припиняється у разі:

12.7.1. Закінчення строку на який його укладено;

12.7.2. Приватизації об’єкта оренди (Майна) Орендарем (за участю Орендаря);

12.7.3. Припинення юридичної особи – Орендаря або юридичної особи – Орендодавця (за відсутності правонаступника);

12.7.4. Смерті фізичної особи – Орендаря;

12.7.5. Визнання Орендаря банкрутом;

12.7.6. Знищення або значне пошкодження Майна.

12.7.7. Досягнення згоди Сторін щодо його припинення.

12.8. Договір може бути достроково припинений (розірваний) Орендодавцем, якщо Орендар:

12.8.1. Відмовився від підписання Акта приймання-передачі Майна одночасно з підписанням Договору, про що складено відповідний акт;

12.8.2. Надав недостовірну інформацію про право бути Орендарем відповідно до ст. 4 Закону;

12.8.3. Допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців або сумарна заборгованість з орендної плати становить більше, ніж плата за 3 місяці;

12.8.4. Використовує Майно не за цільовим призначенням або використовує Майно за забороненим цільовим призначенням;

12.8.5. Передав Майно, його частину у користування іншій особі, без письмового дозволу Орендодавця, крім випадків, передбачених п. 8.1 цього Договору, з наданням Орендодавцю копії договору суборенди для його оприлюднення в електронній торговій системі;

12.8.6. Уклав договір суборенди з особами, які не можуть бути орендарями комунального майна Холминської селищної ради та не відповідають вимогам статті 4 Закону;

12.8.7. Перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору;

12.8.8. Порушує додаткові умови оренди, визначені розділом 10 цього Договору;

12.8.9. Порушив терміни страхування Майна, зазначені в п.п. 7.1.1., 7.1.2. Договору.

Про припинення (розірвання) Договору Орендар повідомляється письмово. Повідомлення про дострокове припинення (розірвання) направляється на електронну адресу Орендаря, а також рекомендованим відправленням за адресами місцезнаходження Орендаря та Майна. Договір вважається припиненим (розірваним) з моменту отримання Орендарем повідомлення.

 

13.ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

13.1. У разі припинення Договору Орендар зобов‘язаний протягом трьох робочих днів з дати припинення Договору повернути Майно в порядку, визначеному даним Договором.

13.2. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Балансоутримувачем та Орендарем Акта повернення.

13.3. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення Майна, здійснені за рахунок власних коштів, за умови якщо вони можуть бути відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.

13.4. Поліпшення Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, які можливо відокремити від Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які неможливо відокремити без шкоди для Майна – комунальною власністю Холминської селищної ради. При цьому, Орендар має право згідно з Порядком на відшкодування своїх витрат в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості Майна.

13.5. Невід‘ємні поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у п.п. 5.1.1., 5.1.2. цього Договору, є комунальною власністю Холминської селищної ради, а їх вартість компенсації не підлягає.

13.6. У разі припинення Договору у випадках, визначних п.п. 12.7.3. - 12.7.6., 13.7. Договору, вартість поліпшень Майна, зроблених Орендарем, які неможливо відокремити без шкоди для Майна, компенсації не підлягає, а такі поліпшення є комунальною власністю Холминської селищної ради.

 

 

 

 

14.ІНШЕ

 

14.1. Орендар письмово повідомляє інші сторони Договору протягом 10 робочих днів з дати змін у його найменуванні, місцезнаходженні, банківських реквізитах і контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендаря про відповідні зміни письмово або на адресу електронної пошти.

14.2. Якщо цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню, витрати на таке посвідчення несе Орендар.

14.3. Заміна сторони у зобов’язанні за даним Договором відбувається відповідно до чинного законодавства.

 14.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендаря і Орендодавця.

 

15.Реквізити для розрахунків:

 

15.1. Розрахунки по договору здійснюються Орендарем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок __________________________.

15.2. Реквізити для сплати орендної плати: - р/р ___________________________, ______________________, МФО _______________, ідентифікаційний код – _____________________. Телефон бухгалтерії _______________.

 

16.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

«ОРЕНДОДАВЕЦЬ»

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

«ОРЕНДАР»

 

 

 

 

Адреса електронної пошти Орендаря, на яку надсилаються офіційні повідомлення за цим Договором.

 

М.П.

 

 

 Додатки: Додатки до цього Договору додаються і є його невід’ємною складовою частиною.

1) Акт приймання-передачі Майна.

2) Розрахунок орендної плати

 

 

 

Селищний голова                                                     Василь ЧЕБОТАРЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь