Холминська територіальна громада
Чернігівська область, Корюківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Інформація, що має громадсько - суспільний інтерес

Інформація щодо доступності об'єктів громадського призначення для мало мобільних груп населення

15 Травня, 2024 р., 10:50
Підтримка  - те, що допомагає Україні протистояти ворогу! Купуючи українські товари, підтримуючи ЗСУ, підставляючи плече один одному та маючи платіжну дисципліну комунальних послуг, все це допомагає нам гідно давати відсіч росіянам. 
09 Травня, 2024 р., 16:10
З метою аналізу стану та умов ведення бізнесу спричинених війною, визначення потреб підприємців регіону ГО "Ліга ділових та професійних жінок України" у партнерстві з Проєктом DataUAction проводить онлайн-опитування представників ММСБ. Це не просто анкета – це шанс для бізнесу поділитися власним унікальним досвідом та зробити свій голос почутим, це можливість побудувати прямі зв’язки і залучити ресурси міжнародних партнерів.
09 Травня, 2024 р., 12:23
Для випускників 9-11 класів!!
02 Травня, 2024 р., 15:46
Для ветеранів та цивільних запустили новий інформаційно-аналітичний проєкт “Спектри”, який сприятиме поверненню військових до цивільного життя.
30 Квітня, 2024 р., 08:37
РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРЮКІВКАЛІС" 05389126 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, місто Корюківка, ВУЛИЦЯ ДУДКО, будинок 46 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс», на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка, з подальшим лісовідновленням на місцях зрубів. Контактний номер телефону - +380 (67) 727-37-80, +380 (98) 450-25-95. Технічна альтернатива 1. Лісовідновлення після проведення суцільних санітарних рубок здійснюється шляхом створення лісових культур, та сприянням природному поновленню відповідно до лісо рослинних умов та наявності достатньої кількості насінників. Технічна альтернатива 2. Лісовідновлення після проведення суцільних санітарних рубок здійснюється виключно шляхом створення лісових культур. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Чернігівська обл. Корюківський р-н 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Корюківська громада, Холминська громада. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Чернігівська обл. Корюківський р-н . Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс». Лісові масиви розташовані в межах Корюківського району Чернігівської області. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Чернігівська обл. Корюківський р-н . Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціальноекономічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Площа Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» складає 10 153,6 га. Проведення суцільних санітарних рубок у відповідності до Актів поточного лісопатологічного обстеження: від 18 березня 2024 року на площі 12,1 га; від 18 березня 2024 року на площі 89,3 га. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Дотримання Санітарних правил в лісах України, затверджених Постановою КМ України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень. При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ». Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. з № 328/10608). Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо. щодо технічної альтернативи 2. Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня шуму на межі житлової забудови. щодо територіальної альтернативи 2. Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно до технічної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 1. Аналогічно до технічної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 2. Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів: повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування; водне середовище – на питні потреби працівників буде використовуватись привізна вода; поверхневі та підземні води при здійсненні планованої діяльності не використовуються; ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час трелювання та вивезення деревини; управління відходами – зберігання відходів здійснюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних норм; управління відходами проводиться на основі договорів із спеціалізованим організаціям; шумове забруднення – відбувається вплив, пов’язаний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування; біорізноманіття – присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках; навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку (забезпечення потреб населення, промисловості, створення нових робочих місць, відрахування податків до місцевого бюджету); клімат і мікроклімат – процес технологічних операцій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин; навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища. У разі виявлення пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного ландшафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здійснення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства України. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно до технічної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови. щодо територіальної альтернативи 2. Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Перша категорія 21 Суцільні та поступові рубки Усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;" 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав немає 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачається відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (стаття 6) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4). 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Північним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, (044) 206-31-40, 206-31-50, заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}
18 Квітня, 2024 р., 14:53
Чернігівщина щодня страждає від російської агресії, а систематичні обстріли регіону призводять до руйнування або пошкодження газових мереж. Відтак, стабільна доставка «блакитного палива» вимагає відповідальної та цілодобової роботи газовиків. Саме за рахунок оплати за послугу з розподілу газу фахівці Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» здійснюють не тільки стабільний розподіл газу, а й оперативне відновлення газопостачання та усі необхідні аварійні роботи.
17 Квітня, 2024 р., 11:34
Холминська селищна рада оголошує конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено для проведення незалежної оцінки  майна комунальної власності з метою бухгалтерського обліку, а саме:
10 Квітня, 2024 р., 09:40
Чому це важливо? Сприяння зайнятості особам з інвалідністю, значна частина яких є маломобільними – важлива соціальна функція держави по відношенню до суспільства. У ХХІ столітті Україна прагне побудувати соціальний простір безбар'єрності – це означає створення реальних рівних можливостей для усіх громадян. Лібералізація трудових відносин в Україні викликана негативними чинниками, такими як воєнний стан і пандемія, однак це відкриває нові можливості для працевлаштування осіб з інвалідністю. В умовах гострого дефіциту кадрів, особливо у сфері виробничих спеціальностей, що виник через війну та міграцію українських біженців за кордон, інтеграція людей з інвалідністю в економіку країни – реальний вихід для стабілізації ринку праці. Працевлаштування осіб з інвалідністю – це вирішення ряду соціальних питань цієї категорії населення, головним чином – сприяння їх економічній незалежності та добробуту.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь