Холминська територіальна громада
Чернігівська область, Корюківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Комач Юлія Володимирівна

Посада: в.о. директора Центру надання соціальних послуг

Освіта: вища

ел. адреса: juliya1685@ukr.net

 

 

 

 

 

Фото без опису

29 Вересня, 2023 р., 15:46
Соціальні працівники «Центру надання соціальних послуг» Холминської селищної ради роблять гарні, добрі справи поспішаючи туди, де потрібна допомога людям похилого віку та громадянам з обмеженими можливостями.
28 Липня, 2021 р., 10:59
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказу директора центру №15 від 30.06.2021 «Про проведення оцінки якості соціальних послуг у 2021році» у2021 року проведено внутрішню оцінку якості надання послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за2020 рік.  Внутрішня оцінка якості соціальних послуг проводилася з метою оптимізації діяльності фахівця із соціальної роботи Ц ентру надання соціальних послуг Холминської селищної ради , підвищення рівня якості надання соціальних  послуг. Наказом директора центру №15 від30.06.2021 року призначено відповідального за організацію та проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та затверджено склад Комісії з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах  застосовувались показники якості соціальних послуг, які визначено у Державному стандарті соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678; у Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318. Під час внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було проведено: — аналіз інформаційно-методичного забезпечення, забезпечення приміщенням, обладнанням для надання послуг, кадрових ресурсів; — спостереження за процесом надання соціальних послуг; — супервізійні робочі наради; — аналіз особових справ сімей, які перебували під соціальним супроводом; — аналіз звітів за результатами соціального супроводу сім’ї/особи; — вивчення документації. Послуга консультування Кількісні показники якості надання соціальної послуги консультування. кількість скарг і результати їх розгляду — скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило; кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги — 100 %; чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації – 0 % (0 працівників). Адресність та індивідуальний підхід. Індивідуальний план надання соціальної послуги консультування складається відповідно до вимог Державного стандарту, відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача. Вибірковий аналіз індивідуальних планів надання соціальної послуги консультування показав, що соціальна послуга консультування надається у відповідності до індивідуальних потреб отримувачів. Індивідуальний план підписується як надавачем, так і отримувачем послуги консультування з урахуванням потреб отримувача послуг. Індивідуальний план соціальної послуги переглядається відповідно до Державного стандарту. Результативність. Протягом2020 року послугу консультування надано 203 сім’ям з дітьми/особам ( 62 % від загальної кількості сімей/осіб, в яких здійснено оцінку потреб. З них разове консультування надано 28 сім’ям (особам) (21%), короткотривале консультування надано 21 сім’ям (особам) (17 %). Вибірковий аналіз оцінки соціальних карток сім’ї/особи, індивідуальних планів показав, що прийняття рішення щодо надання соціальної послуги консультування, надання соціальної послуги відбувається у строки та терміни, визначені Державним стандартом. Своєчасність. Надання соціальної послуги консультування відбувається у строки та терміни, зазначені у Державному стандарті. Доступність та відкритість. Послуга консультування надається у приміщенні центру та за місцем мешкання отримувачів послуг. Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.  Кабінет центру знаходяться в приміщенні селищної ради , будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У приміщенні оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети, плакати та листівки. Інформація щодо заходів, послуг центру постійно висвітлюється на сторінці соціальної мережі фейсбук . Повага до гідності отримувача соціальної послуги. Отримувачам послуги консультування надано повну інформацію про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями.Надавачі послуги завжди відносяться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Працівники, які надають соціальні послуги, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Професійність. У центрі затверджено штатний розпис в кількості  16,5 посад, кількість фактично працюючих станом на грудень 2020 року 16осіб, що становить 96 % від загальної кількості затверджених посад. Відповідно до методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінсоцполітики України від 30.12.2020 № 868 «Деякі питання адміністрування надання місцевими державними адміністраціями і територіальними громадами соцільної підтримки у сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей» у громаді повинно працювати 2 фахівця із соціальної роботи, станом на грудень 2020року працював 1 фахівець . В наявності розроблені посадові інструкції, всі працівникиознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис. Наявні діючі правила внутрішнього трудового розпорядку та регламент роботи, з якими ознайомлені всі працівники під підпис. Кількісні показники якості надання соціальної послуги консультування Кількісні показники від 0% до 20% від 21% до 50% від 51% до 100% Кількість скарг та результати їх розгляду Добре Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги консультування Добре Результати внутрішньої оцінки якості соціальної послуги консультування Показники якості від від 80% до 100% «Добре» 51% до 79% «Задовільно» від 0% до 50% «Незадовільно» Адресність та індивідуальний підхід Добре Результативність Добре Своєчасність Добре Доступність та відкритість Добре Повага гідності отримувача Добре Професійність Добре Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах Доступність соціальної послуги. Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надається за місцем мешкання отримувачів послуг та у приміщенні Центру. Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності водопостачання, водовідведення, освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. Є обладнані кімнати для проведення індивідуальних та групових консультацій. Кабінет ЦНСП знаходяться на першому поверсі будівлі Холминської селищної ради, будівля є доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, розміщена на інформаційних стендах вздовж коридору центру, доступні буклети, плакати та листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання. Незалежність отримувача соціальної послуги. Фахівці, які здійснюють соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Сім’ям (особам), що перебували протягом2020 року під соціальним супроводом, надається повна інформація про їх права та обов’язки, про центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями, щляхом розповсюдження листівок, буклетів. Захист та безпека отримувачів соціальної послуги. Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу соціального супроводу, провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них. Отримувачі послуги соціального супроводу володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід. Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються. Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги. Конфіденційність інформації. Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу соціального супроводу, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». Випадків розголошення конфіденційної інформації не було. Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, протягом 2020 року надавалася 1 фахівцем , який  має повну вищу освіту, пройшли відповідне навчання за Програмою підготовки спеціалістів щодо соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям. У ході оцінювання встановлено, що протягом 2020 року послугою соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплено 15 сім’ї, в них 51дітей, . У 2020 році закінчено соціальний супровід20 сімей, в них 67 дітей, з них: 19 з позитивним результатом ( 98 %); 0 з негативним результатом (0%); 1 у зв’язку зі зміною місця мешкання (2 %). Питання щодо сімей (осіб), які опинилися у складних життєвих обставинах, розглядалися на координаційній раді Укладено договорів про здійснення соціального супроводу –20 (100 %); Здійснено оцінку потреб сім’ї/особи – 20 (100 %); Складено план соціального супроводу сім’ї/особи – 20 (100%). Директором центру видано накази про початок соціального супроводу та призначення відповідального фахівця – 20 (100%). Звіти за результатами соціального супроводу складаються разом з отримувачами послуги. Скарг стосовно надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від отримувачів не надходило. Аналіз якості соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах № ПОКАЗНИКИякості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування Стан за 2020 рік 11 Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги 87,4 % 22 Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги 2,7 % 33 Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі — СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 9,7 % 44 Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги 87,4 % 55 Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 0 % 66 Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 87,4 % 77 Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги. 0 % 88 Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм. 100 % Результати внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу Принципи надання соціальної послуги Результат 1 Доступність соціальної послуги соціального супроводу 100% ,добре 2 Незалежність отримувача соціальної послуги соціального супроводу 100% 3 Захист та безпека отримувача соціальної послуги соціального супроводу 100% 4 Конфіденційність інформації 100% Оцінка якості соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що надавались у2020 році, в цілому Узагальнений статус Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу Добре Продовжувати роботу із суб’єктом Центром надання соціальних послуг Холминської селищної ради запланована низка заходів для покращення роботи з надання послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що надавались у2020 році: — підвищення рівня кваліфікації фахівців із соціальної роботи (участь у семінарах, навчаннях, нарадах); — підвищення професійного рівня фахівців із соціальної роботи шляхом проведення апаратних нарад, робочих супервізій з питань надання соціальних послуг та ведення документації згідно вимог Державних стандартів; — розгляд питань щодо сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на Комісії з питань захисту прав дитини.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь