Холминська територіальна громада
Чернігівська область, Корюківський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Розпорядження селищного голови №1-о від 10.01.2022

Дата: 10.01.2022 09:00
Кількість переглядів: 382

 gerb

                                                                   УКРАЇНА

ХОЛМИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 10 січня

2022  року

смт. Холми                           

№  1 - о

 

Про оголошення конкурсу на

заміщення вакантної посади

директора комунальної установи

"Центр надання соціальних послуг"

Холминської селищної ради

 

Відповідно частини другої стаття 13 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» та рішення Холминської селищної ради від 10.08.2018 року № 12  «Про створення комунального закладу Центр надання соціальних послуг Холминської селищної ради Корюківського району Чернігівської області», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на  посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради, додаток 1 до цього розпорядження.
 2. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  Холминської селищної ради (далі - Конкурс).
 3. Затвердити текст оголошення на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради, згідно з додатком 2.
 4. Затвердити текст оголошення про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради,  згідно з додатком 3.
 5. Затвердити перелік запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України, згідно з додатком 4.
 6. Керуючій  справами (секретарю) виконавчого комітету Холминської селищної ради здійснити протягом 10 календарних днів після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу прийняття пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії від суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України «Про соціальні послуги».
 7. Спеціалісту І категорії бухгалтерського відділу підготовити не пізніше ніж через 15 календарних днів розпорядження про затвердження персонального складу конкурсної комісії, згідно поданих до селищної ради кандидатур.
 8. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Селищний голова                                          Василь ЧЕБОТАРЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ПОЛОЖЕННЯ
про  проведення конкурсу на посаду директора  Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради

І. Загальна частина

 

1. Це Положення визначає порядок створення, роботи і повноваження конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради (далі - конкурсна комісія).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про запобігання корупції».

3. Конкурс на посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради (далі - конкурс) проводиться з дотриманням принципів:

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

законності;

недискримінації;

прозорості;

доброчесності;

об’єктивності.

4. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження селищного голови.

Розпорядження про проведення конкурсу видається:

не пізніше ніж через місяць з моменту прийняття рішення про утворення Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради;

не менше ніж за два місяці до закінчення дії контракту, укладеного з директором Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради;

протягом десяти календарних днів з дати дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) дії контракту, укладеного з директором Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

5. У разі видання розпорядження селищного голови про проведення конкурсу, утворюється конкурсна комісія.

6. Конкурсна комісія утворюється у складі п’яти осіб не пізніше ніж через 15 календарних днів після оприлюднення розпорядження про проведення конкурсу.

7. До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України «Про соціальні послуги»:

1) уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг;

2) отримувачі соціальних послуг;

3) надавачі соціальних послуг;

4) об’єднання працівників системи надання соціальних послуг;

5) об’єднання надавачів соціальних послуг;

6) об’єднання отримувачів соціальних послуг.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники того надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, в якому проводиться конкурс на зайняття посади керівника.

Роботу конкурсної комісії, організацію та проведення конкурсу забезпечує Холминська селищна рада.

8. Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням селищного голови.

9. У разі відсутності постійної конкурсної комісії оголошення про початок її формування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Холминської селищної ради одночасно з оприлюдненням розпорядження про проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до склада конкурсної комісії подаються до Холминської селищної ради протягом 10 календарних днів з дати оприлюднення оголошення. У разі подання одним суб’єктом системи надання соціальних послуг більш як двох кандидатур Холминська селищна рада шляхом жеребкування визначає двох кандидатів до складу конкурсної комісії.

10. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її складу.

11. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про внесення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

12. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформляється протоколом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу викладену письмово окрему думку з питань, що розглядалися на засіданні, не пізніше ніж протягом наступного дня після ознайомлення з протоколом. Окрема думка, що додана до протоколу засідання конкурсної комісії, є невід’ємною частиною такого протоколу.

13. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні Холминської селищної ради.

14. Холминскьа селищна рада:

приймає рішення про проведення конкурсу;

оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Холминської селищної ради;

       встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;

       складає, затверджує і розміщує на своєму офіційному веб-сайті Холминської селищної ради перелік запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України;

       встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;

забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Положення;

оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу на офіційному веб-сайті Холминської селищної ради.

15. Конкурсна комісія:

оцінює професійний досвід, знання, якості та перспективний план розвитку Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради;

відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради, оформляє відповідне рішення конкурсної комісії.

       Діяльністю конкурсної комісії керує її голова.

16. Голова конкурсної комісії:

забезпечує організацію роботи конкурсної комісії відповідно до цього Положення;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

організовує і контролює виконання визначених цим Положенням завдань конкурсної комісії.

У разі відсутності на засіданні голови конкурсної комісії його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

17. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні секретаря конкурсної комісії його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

18. Тривалість конкурсу не може перевищувати 30 календарних днів. Початком конкурсу вважається дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

19. Конкурс вважається закінченим із дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсного відбору

 

 1. Прийом та реєстрацію документів на посаду директора здійснюється керуючою справами (секретарем) виконавчого комітету Холминської селищної ради.
 2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:

правові підстави проведення конкурсу;

найменування, місцезнаходження та основні напрями діяльності Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради;

найменування посади та умови оплати праці;

період подання (із зазначенням дат початку та закінчення) документів для участі в конкурсі, адреса, за якою приймаються документи;

вичерпний перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

кваліфікаційні вимоги до претендента;

дата і місце проведення конкурсу;

 1. прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна адреса керуючої справами (секретарем) виконавчого комітету Холминської селищної ради, уповноваженого надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

 

ІІІ. Вимоги до керівника 

 

1. Директором  Комунальної установи «Центр надання соціальних послу» Холминської селищної ради   може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у соціальній сфері                                                                                                                                                                                                                                              не менше п’ять  років, володіє державною мовою  та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки (згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518 ).

2. Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку;

належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

довідку про відсутність судимості;

перспективний план розвитку Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Строк приймання заяв не може перевищувати 15 календарних днів з дати оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

За достовірність інформації, викладеної в поданих документах, відповідає претендент особисто.

3. Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним повного пакета документів, визначених у пункті 2 розділу ІІІ  цього Положення;

його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р.        № 518;

наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Холминскьа селищна рада не пізніше ніж через три робочих дні з дати надходження документів для участі в конкурсі повідомляє претендентам про результати перевірки документів.

Після усунення претендентом недоліків, виявлених у поданих документах, він може подати належним чином оформлені документи повторно у межах встановленого строку для їх подання, визначеного в умовах проведення конкурсу.

4. Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками.

 

ІVПроведення конкурсного відбору

1. Конкурс складається з таких етапів:

прийняття рішення про проведення конкурсу, утворення та затвердження складу конкурсної комісії;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

допуск кандидатів до участі у конкурсному відборі;

проведення конкурсного відбору;

визначення переможця конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Холминської селищної ради.

 1. Переможець конкурсу визначається за результатами:

перевірки на знання законодавства України ( Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);

оцінювання презентації (викладеної державною мовою) перспективного плану розвитку Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації.

3. Виконавчий комітет Холминської селищної ради здійснює відеофіксацію (за можливості ) конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням відеозапису на своєму офіційному веб-сайті протягом одного робочого дня з дати його проведення.

VОприлюднення результатів конкурсу

 

1. Рішення конкурсної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Холминської селищної ради не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання протоколу її засідання.

2. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дати підписання протоколу її засідання оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Холминської селищної ради.

3. Рішення конкурсної комісії про визнання конкурсу таким, що не відбувся, приймається у разі:

відсутності заяв про участь у конкурсі;

недопущення до участі в конкурсі жодного кандидата;

невизначення жодного з кандидатів переможцем конкурсу.

У разі прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, протягом двох робочих днів приймається рішення про проведення повторного конкурсу.

4. На підставі рішення конкурсної комісії протягом 30 календарних днів селищний голова призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним контракт.

5. Рішення, прийняте за результатами конкурсу, може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

 

 

Селищний голова                                          Василь ЧЕБОТАРЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

 

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради

 

На підставі розпорядження селищного голови №1-о від 10.01.2022 року " Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Холминської селищної ради та відповідно до частини другої ст.13 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03. 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» оголосити  конкурс на заміщення вакантної посади  директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради  (далі – Центр).

         Місце знаходження  комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради:  15331, Чернігівська область, Корюківський район, смт Холми вул. Миру, 1.

Основними напрямками діяльності Центру є:

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;
 • надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

         Заробітна плата директора Центру визначається відповідним Наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015року № 526 " Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді".

Приймання документів від претендентів здійснюється з 08.00 години по 17.00 годину з 10 січня 2022 року по 8 лютого 2022 року.

Документи приймаються  за адресою:  15331, Чернігівська область, Корюківський район, смт Холми вул. Спортивна, 9.

Електронна адреса: holmsr@i.ua

 

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

– заяву про участь у конкурсі за визначеною формою;

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– довідку про відсутність судимості;

– перспективний план розвитку комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  Холминської селищної ради.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

-    неподання ними повного пакета документів;

- невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03. 2017 № 518;

- наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

         Проведення конкурсу на заміщення посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради відбудеться в приміщення Холминської селищної ради 10.02.2022року р. о 14:00 год. 

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття документів – перший заступник селищного голови Василенко Олег Григорович, електронна адреса: buhotg@i.ua телефон – 0992037437, 0465723261.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

Голові конкурсної комісії ____________________________________

____________________________________

                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

                                                             (прізвище, ім’я, по батькові претендента)

 

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________ _____________________,

____________________________________,

    (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти ____________________________________

                                                                (заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:

- надсилання листа на зазначену адресу;

- надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

- телефонного дзвінка за номером _____________________________________________________________; ? ______________________________________________________________. 

(іншим доступним способом)

 

___________________ 20___ р.                                     ___________________

(підпис)

* У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається на зазначену в цій заяві електронну адресу.

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Додаток 3

 

 

Оголошення

про початок формування конкурсної комісії

для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунальної установи  "Центр надання соціальних послуг "

Холминської селищної ради

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» Холминська селищна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  комунальної установи  "Центр надання соціальних послуг" Холминської селищної ради.

Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб.

До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України «Про соціальні послуги», а саме:

1) уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг;

2) отримувачі соціальних послуг;

3) надавачі соціальних послуг;

4) об’єднання працівників системи надання соціальних послуг;

5) об’єднання надавачів соціальних послуг;

6) об’єднання отримувачів соціальних послуг.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники того надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, в якому проводиться конкурс на зайняття посади керівника.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна надавати з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00), крім вихідних, протягом 10 календарних днів з дати оприлюднення оголошення керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Полторацькій Тетяні Вікторівній,

тел.. 0465723374, holmsr@i.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Додаток 4

 

Перелік

запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України

кандидатів на зайняття вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Холминської селищної ради.

 

 1. Що таке базові соціальні послуги? Їх види.
 2. Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини.
 3. Хто є надавачами соціальних послуг?
 4. Хто є отримувачами соціальних послуг?
 5. Якими нормативно-правовими актами регулюється сфера надання соціальних послуг?
 6. Мета створення та структура Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг?
 7. Державні стандарти соціальних послуг?
 8. Які етапи ведення випадку?
 9. Основні цілі надання соціальних послуг.
 10. Основні принципи надання соціальних послуг.
 11. Що таке супервізія?
 12. Сфера дії Закону України «Про соціальні послуги».
 13. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.
 14. Що передбачає договір про надання соціальних послуг?
 15. Порядок здійснення послуги, що надається екстрено (кризово).
 16. Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення.
 17. Зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.
 18. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги денного догляду.
 19. Проведення моніторингу надання соціальних послуг .
 20. Оцінка якості соціальних послуг.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь