Холминська територіальна громада
Чернігівська область, Корюківський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік

 

gerb

 

Україна

ХОЛМИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцята сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

12 червня  2020 року                  смт. Холми     № 8-30/VII

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2021 рік

 

Керуючись ч. 1 ст. 146 Конституції України, п. 4.4 ст. 4, ст. 10, п. 12.3 ст. 12, ст. 265, ст. 271, ст. 274, ст. 277, ст. 291 та ст. 293 Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, з метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2021 році, селищна рада, –

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Встановити на території Холминської селищної ради такі місцеві податки і збори:
  1. Податок на майно, який складається з:
   1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
   2. Плати за землю.
  2. Єдиний податок.
 2. Затвердити:
  1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 1);
  2. Положення про плату за землю (Додаток 2);
  3. Положення про єдиний податок (Додаток 3).
 3. Оприлюднити дане рішення на офіційному Веб-сайті селищної ради.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку (Кулик Л. К.).
 5. Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування і застосовується з 1 січня 2021 року.

 

 

Селищний голова                                                                          О.ШЕВЧИК

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 12.05.2020 року в мережі інтернет на офіційному Веб-сайті Холминської селищної ради опубліковано проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Холминської селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік».

Розробник проекту – Холминська селищна рада.

Мета проекту – встановлення на території Холминської селищної ради місцевих податків і зборів.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

Поштова адреса: 15331, Чернігівська область, Корюківський район, смт. Холми, вул. Спортивна, 9.

Тел.(04657) 2-31-84

 

12.05.2020 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Холминської селищної ради

 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Холминської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік» розроблено у відповідності з вимогами, передбаченими Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 із змінами.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

 

У відповідності до ст. 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень. Орган місцевого самоврядування кожного року ухвалють рішення про місцеві податки і збори на наступний рік. Основною проблемою являється те, що у відповідності до положень, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Податкового кодексу України, в разі невстановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків і зборів рішенням, такі податки і збори сплачуються платниками в порядку, установленому цим кодексом за мінімальними ставками і без застосування відповіних коефіцієнтів, що негативно вплине на наповнення Холминського селищного бюджету.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що в свою чергу забезпечить стабільність та збільшення надходжень до селищного бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідного рішення.

Метою розроблення даного проекту рішення є забезпечення надходжень до селищного бюджету, регламентування відносин щодо сплати місцевих податків і зборів платниками податків: 1) які проживають в адміністративно-територіальних межах Холминської селищної ради (фізичні особи – мешканці міста); 2) які зареєстровані відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та сплачують податки до бюджету.

 

Основні групи, на які проблема сприяє свій вплив:

ГРУПИ

ТАК

НІ

Громадяни

Так.

Недостатність коштів міського бюджету не дозволяє виконувати бюджетні програми

 

Орган місцевого самоврядування

Так.

Не дотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення рівня соціальної напруги, виникнення політичної на соціальної нестабільності в суспільстві

 

Суб’єкти господарювання

Так.

Сплата податків та зборівв розмірах, встановлених селищною  радою

 

У тому числі субєкти малого підприємництва

Так.

Сплата податків та зборів в розмірах, встановлених селищною  радою

 

 

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключно компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування процедури не має альтернативи, проблема встановлення місцевих податків і зборів не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

 1. ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеною в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу в цілому,основними цілями його прийняття є:

-  виконання вимог чинного податкового законодавства України;

-впорядкування сплати місцевих податків і зборів платниками податківна території Холминської селищної ради;

- визначення вичерпного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території громади;

- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України;

- збільшення надходжень до бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні селищного бюджету;

- своєчасність поповнення селищного бюджету;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати податків та збору.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

 

  1. Визначення альтернативних способів

ВИД АЛЬТЕРНАТИВИ

ОПИС АЛЬТЕРНАТИВИ

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади, поповнення селищного бюджету. Збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок виконання відповідного регуляторного акта. Підвищення рівня довіри до місцевої влади за причини встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів.Приведення рішення у відповідність до вимогПодаткового кодексу України.Дотримана процедура прийняття регуляторного акту.

Альтернатива 2.

Не прийняття регуляторного акту

У разі неприйняття проекту рішення, відповідно до п.п.12.3.5 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України, будуть застосовуватись мінімальні ставки, а плата за землю справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю;
Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

Збільшення надходжень до бюджету громади;
Забезпечення сталого розвитку селища Холми;

Вдосконалення відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів.

Пов’язані з розробкою регуляторного акту, контроль за його виконанням, проведення аналізу та заходів відстеження результативності регуляторного акту.

Альтернатива 2.

Не прийняття регуляторного акту

Зменшення податкового навантаження на суб’єктів малого підприємництва.

Суттєве зменшення надходжень до бюджету;
Неможливість фінансування програм економічного та соціального розвитку міста.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів.

 

Сплата місцевих податків і зборів за запропонованими ставками.

Альтернатива 2.

Не прийняття регуляторного акту

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктівгосподарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

Сплата місцевих податків і зборів за умовами передбаченими Податковим кодексом України.

Відкритість процедури,прозорість до місцевого самоврядування. Вдосконалення відносин між міською радою,органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних із справлянням місцевих податків та зборів.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Холминської селищної ради.

Альтернатива 2.

Не прийняття регуляторного акту

Суб'єкти господарювання – платники місцевих податківі зборіву 2021 році будуть сплачувати місцеві податки і збори за мінімальними ставками.

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.

 

 1. ВИБІР НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.             Прийняття регуляторного акта

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 2

Не прийняття регуляторного акта

1

 

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік не буде діяти у 2021 році, що значно зменшить надходження до бюджету. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2021 року.

 

Таким чином для реалізації найоптимамальнішої альтернативи обрано –Альтернативу 1 – встановлення місцевих податків і зборів, що є посильним для платників податків та забезресить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Холминську селищну раду. Перешкод щодо можливого впровадження цього регуляторного акту немає.

 1. МЕХАНІЗМ ТА ЗАХОДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ РОЗВЯЗАННЯ ВИЗНАЧЕНОЇ ПРОБЛЕМИ

 

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі,проведення аналізу поточної ситуації на території Холминської селищної ради, аналітичних показників, інформації та даних наявних у виконавчому комітету Холминської селищної ради, основним механізмом який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок місцевих податків і зборів на 2021рік.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується встановити ставки місцевих податків і зборів згідно проекту рішення Холминської селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік», що додається.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

 1. Розробка проекту рішення Холминської селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік» та аналізу регуляторного впливу до нього. Оприлюднення проекту разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень;
 2. Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогами статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 3. Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;
 4. Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Холминської селищної ради. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
 5. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення;

Запропонований вихід із ситуації, що склалася відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

 

 1. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ВИМОГ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА ЗАЛЕЖНО ВІД РЕСУРСІВ, ЯКИМИ РОЗПОРЯДЖАЮТЬСЯ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЧИ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ПОВИННІ ПРОВАДЖУВАТИ АБО ВИКОНУВАТИ ЦІ ВИМОГИ

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Витрат  Холминська селищна ради на виконання вимог регуляторного акта не передбачено.Зазначене регулювання стосується усіх суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території Холминської селищної ради.

 

 1. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО СТРОКУ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

Запропонований термін дії акта – один рік. 2021 рік достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. Зазначений проект нормативно-правового акта є загальнообов`язковим до застосування на території Холминської селищної ради. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства.

У разі, якщо селищна рада у встановлений термін не прийме рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів;

- створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується; 

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися виконавчим комітетом Холминської селищної ради статистичним методом.

У проекті рішення  відсутні положення, які містять ознаки дискримінації,  правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці.

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів                                                           Корх О. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

До рішення Холминської селищної ради

___________________№_______

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на території Холминської селищної ради

 

 1. ПЛАТНИК ПОДАТКУ

 

  1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
  2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
 1. якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
 2. якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 3. якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

 1. ОБЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

 

  1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому чисті його частка.
  2. Не є об’єктом оподаткування:
 1. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
 2. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
 3. будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 4. гуртожитки;
 5. житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради;
 6. об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 7. об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 8. будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
 9. будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 10. об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
 11. об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
 12. будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
 13. об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 14. об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 15. об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
 16. об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

 1. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

 

  1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
  2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
  3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

 1. ПІЛЬГИ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКУ

 

  1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшуються:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

  1. Зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
  2. Надається пільга із сплати податку на житлову нерухомість у розмірі 100% наступним категоріям громадян та юридичним особам:

а) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а саме:

- учасники бойових дій;

- учасники війни;

- члени сім’ї загиблого (померлого);

- інваліди війни.

б) особи на  яких поширюється дія Закону України «За особливі заслуги перед Батьківщиною», а саме:

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

- вдови (вдівці) осіб, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною.

в) особи, на  яких поширюється дія Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»  (ст. 6-1; ст.  6-2; ст. 6-3);

г) особи, на яких поширюється дія Закону України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в тому числі:

- опікуни, піклувальники дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1;

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 1 та категорії 2;

- діти–інваліди, захворювання щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою.

д) особи, на  яких поширюється дія Закону України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», а саме:

- інваліди 1 групи;

- інваліди 2 групи.

е) особи, на яких поширюється дія Закону України  «Про охорону дитинства», а саме:

- багатодітні сім’ї.

є) об’єкти нежитлової нерухомості органів державної влади та підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, засновниками яких є Холминська селищна рада Корюківського району Чернігівської області.

  1. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не застосовуються до:
 1. об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 4.1 цього Положення;
 2. об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

 1. СТАВКИ ПОДАТКУ

 

  1. Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і визначені в таблицях 1, 2 цього додатку.

 

 

 

 1. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД

 

  1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 1. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПОДАТКУ

 

  1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1. пункту 4. цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1. пункту 4. цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1. пункту 4. цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

  1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
  2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчислено з гідно з підпунктом 7.1. пункту 7. цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцем знаходження кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформує відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

  1. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
 • об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 • розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 • права на користування пільгою із сплати податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

  1. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
  2. Платники податку –юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

 

 1. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ПОДАТКУ В РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ

 

  1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця,  в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.
  2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 1. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ

 

  1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 1. СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ

 

  1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

ТАБЛИЦЯ 1

До положення

 

РОЗМІРИ СТАВОК ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,

ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

 

Код області

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

 

 

 

Холминська селищна рада

 

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

 

 

 

1 зона

2 зона

1 зона

2 зона

 

 

11

Будівлі житлові

 

 

111

Будинки одноквартирні

 

 

1110

Будинки одноквартирні5

 

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

1.5

1,4

1,0

0,9

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

 

1121

Будинки з двома квартирами5

 

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

 

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

113

Гуртожитки5

 

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

х

х

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

х

х

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

х

х

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

х

х

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

х

х

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

х

х

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

х

х

 

 

12

Будівлі нежитлові

 

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

 

1211

Будівлі готельні

 

 

1211.1

Готелі

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

1211.2

Мотелі

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

1211.3

Кемпінги

х

х

 

 

1211.4

Пансіонати

х

х

 

 

1211.5

Ресторани та бари

1,5

1,4

1,5

1.4

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

х

х

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

х

х

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

х

х

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

х

х

 

 

122

Будівлі офісні

 

 

1220

Будівлі офісні5

 

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

х

х

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

х

х

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

х

х

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

123

Будівлі торговельні

 

 

1230

Будівлі торговельні

 

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

х

х

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,5

1,5

1,5

1,5

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

 

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

 

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

х

х

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

х

х

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

х

х

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

х

х

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,5

1,5

1,5

1,5

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

х

х

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1,5

1,4

1,3

1,2

 

 

1242

Гаражі

 

 

1242.1

Гаражі наземні

0,5

0,4

0,2

0,1

 

 

1242.2

Гаражі підземні

х

х

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

х

х

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

х

х

 

 

125

Будівлі промислові та склади

 

 

1251

Будівлі промислові5

 

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

х

х

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

х

х

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

х

х

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

х

х

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

х

х

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

х

х

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

х

х

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

х

х

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

х

х

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,5

1,4

1,00

0,9

 

 

1252.3

Силоси для зерна

1,5

1,4

1,00

0,9

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,5

1,4

1,00

0,9

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1252.6

Холодильники

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1252.7

Складські майданчики

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1252.8

Склади універсальні

1,5

1,4

1,0

0,9

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

х

х

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

х

х

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

х

х

 

 

1261.3

Цирки

х

х

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

х

х

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

х

х

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

х

х

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

 

1262.1

Музеї та художні галереї5

х

х

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

х

х

 

 

1262.3

Технічні центри

х

х

 

 

1262.4

Планетарії5

х

х

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

х

х

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

х

х

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

х

х

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

х

х

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

х

х

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

х

х

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

х

х

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

х

х

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

х

х

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

х

х

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

х

х

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

х

х

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

х

х

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

х

х

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

х

х

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

х

х

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

х

х

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

х

х

 

 

1265

Зали спортивні5

 

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

х

х

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

х

х

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

х

х

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

х

х

 

 

1265.5

Тири

х

х

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

х

х

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

 

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

 

 

1271.1

Будівлі для тваринництва5

х

х

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

х

х

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

х

х

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

х

х

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

х

х

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

х

х

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

х

х

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

х

х

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

х

х

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

 

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

х

х

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

х

х

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

х

х

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

 

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

х

х

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

х

х

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

х

х

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

 

 

1274.1

Казарми Збройних Сил5

х

х

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

х

х

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

х

х

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,5

0,4

0,2

0,1

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,5

0,4

0,2

0,1

 

                     

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів                                                                 Корх О. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
  до рішення  міської ради

  від  __________ 2019 р. №

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

 

 

 

Холминська селищна рада

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

-об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;

100

-об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих під час участі в АТО;

100

-об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності комунальних підприємств Холминської селищної ради

100

-об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать людям з інвалідністю( І  група )

100

-об’єкти житлової та нежитлової нерухомостірелігійних організацій  Холминської громади, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку

100

-об’єкти нежитлової нерухомості органів державної влади, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, засновниками яких є Холминська селищна рада

100

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів                                                                 Корх О. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

До рішення Холминської селищної ради

___________________№_______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАТУ ЗА ЗЕМЛЮ

 

 1. ПЛАТНИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

 

1.1.    Платниками є власники земельних ділянок, власники часток земельних ділянок та землекористувачі.

 

 1. ОБ’ЄКТИ ОПАДАТКУВАННЯ

 

2.1.    Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, частки земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні.

 

 1. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

 

3.1.      Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

 

 1. СТАВКА ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

 

4.1.    Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від їх нормативної оцінки і визначені в Таблиціці 3 цього додатку.

4.2.    Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) і визначені в Таблиці 4 цього додатку.

 

 1. ПІЛЬГИ ЩОДО СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

5.1.    Від сплати земельного податку звільняються:

а)    інваліди першої і другої групи;

б)    фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

в)    пенсіонери (за віком);

г)    особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а саме:

- учасники бойових дій;

- учасники війни;

- члени сім’ї загиблого (померлого);

- інваліди війни;

д)    фізичні особи, визнані Законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.2.      Звільнення від сплати земельного податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

а)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,1 гектара;

б)  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара.

5.3. Якщо фізична особа, визначена у пункті 5.1. цього Положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 1. ПІЛЬГИ ЩОДО СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

6.1.      Від сплати земельного податку звільняються:

а)  санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

б)  громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

в) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

г) державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

д) державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

є) Органи державної влади та організації, підприємства і установи комунальної форми власності Холминської селищної ради.

 

 1. ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ

 

7.1.    Не сплачується земельний податок за:

а)    землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, кюветами, мостами;

б)    земельні ділянки кладовищ;

в)    земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

 1. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД ДЛЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

8.1.    Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 1. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

9.1.    Підставою для нарахування плати за землю є дані державного земельного кадастру.Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.2.    Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

9.3.    Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

9.4.    За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

9.5.    Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які надсилають (вручають) платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9.6.      За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, земельний податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

а)  у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

б)  пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

в)  пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 1. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

10.       Плата за землю сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету селища Холми Корюківського району Чернігівської області.

 

 1. СТРОК СПЛАТИ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

11.1.    Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.2.    Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

11.3.    Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4.    Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведеніземельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5.    Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

11.6.    При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7.    У разі надання воренду земельних ділянок(у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладеннядоговору оренди земельної ділянкиабо з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.8.    Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 1. ПЛАТНИКИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

 

12.1.    Платниками є землекористувачі, з якими укладений договір оренди земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

 

 1. ОБЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ОРЕНДНОЮ ПЛАТОЮ

 

13.1.    Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають в оренді юридичних та фізичних осіб.

 

 1. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

 

14.1.    Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

 

 1. РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

 

  1. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

а)  не може бути меншою за розмір земельного податку:

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

б) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

в) може перевищувати граничний розмір орендної плати у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

  1. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
  2. Індексація нормативної грошової оцінки земель проводиться відповідно до положень статті 289 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

 

 1. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

 

16.1.    Умови внесення орендної плати встановлюються в договорі оренди між орендодавцем (Холминською Селищною радою) та орендарем земельної ділянки.Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк оплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до п. 8-11 цього Положення.

 

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів                                                                 Корх О. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 1

До положення

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 01.01.2020

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади2

 

 

 

 

Холминська селищна рада

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4

(% нормативної грошової оцінки)

заземельні ділянки,

нормативну

грошову оцінку

яких проведено

(незалежно від місцезнаходження)

за земельні

ділянки за межами

населених пунктів, нормативну

грошову оцінку яких не проведено

Код3

Назва3

для

юридич-

них осіб

для

фізичних  осіб

для

юридич-

них осіб

для

фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

1

1

5

2,5

01.02

Для ведення фермерського господарства

1

1

5

2,5

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

1

1

5

1

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

1

1

5

1,5

01.05

Для індивідуального садівництва 

1

1

5

1,5

01.06

Для колективного садівництва 

1

1

5

2,5

01.07

Для городництва

1

1

5

1,5

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

1

1

5

1,5

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1

1

5

2,5

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 

1

1

5

1,5

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

1

1

5

2,5

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції  

1

1

5

2,5

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1

1

5

2,5

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду 

1

1

1

1

02

Землі житлової забудови

х

х

х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка)  

3

1

5

1,5

02.02

Для колективного житлового будівництва 

3

1

5

1,5

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

3

1

5

1,5

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання  

3

1

5

1,5

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3

1

5

1,5

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

3

1

5

1,5

02.07

Для іншої житлової забудови

3

1

5

1,5

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду  

1

1

1

1

03

Землі громадської забудови

х

х

х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

1

1

1

1

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладівосвіти  

1

1

1

1

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

1

1

1

1

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

1

1

1

1

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

1

1

1

1

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1

1

1

1

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель

торгівлі  

3

1,5

5

2,5

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування  

3

1,5

5

2,5

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ  

3

1,5

5

2,5

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  

3

1,5

5

2,5

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки  

0,05

0,03

0,1

0,07

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування  

1

1

1

1

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

3

1,5

5

2,5

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

1

1

1

1

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

1,5

1,5

1,5

1,5

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду 

1,5

1,5

1,5

1,5

04

Землі природно-заповідного фонду

х

х

х

х

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

х

х

х

х

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

х

х

х

х

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

х

х

х

х

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

х

х

х

х

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

х

х

х

х

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

х

х

х

х

04.07

Для збереження та використання парківпам'яток садово-паркового мистецтва  

1

1

1

1

04.08

Для збереження та використання заказників

х

х

х

х

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ  

1

1

1

1

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи  

1

1

1

1

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

х

х

х

х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

х

х

х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які

використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

х

х

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторнооздоровчих закладів

3

1,5

5

2,5

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1

1

1

1

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1

1

1

1

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду  

1

1

1

1

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення  

1

1

1

1

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 

1

1

1

1

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

1

1

1

1

07.04

Для колективного дачного будівництва

1

1

1

1

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду  

1

1

1

1

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини  

1

1

1

1

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

х

х

х

х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення 

1

1

1

1

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду 

1

1

1

1

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

0,1

0,1

0,1

0,1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1

0,1

0,1

0,1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду  

0,1

0.1

0,1

0.1

10

Землі водного фонду

х

х

х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

3

3

5

5

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3

3

5

5

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення 

3

3

5

5

10.04

Для експлуатації та догляду за

гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами  

3

3

5

5

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів  

3

3

5

5

10.06

Для сінокосіння

3

3

5

5

10.07

Для рибогосподарських потреб 

3

3

5

5

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

1

1

1

1

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1

1

1

1

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних,  гідрометричних та лінійних споруд 

1

1

1

1

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 

х

х

х

х

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду  

1

1

1

1

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами  

3

3

5

5

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

3

3

5

5

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств  

3

3

5

5

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)  

3

3

5

5

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду  

3

3

5

5

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

3

3

5

5

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  

х

х

х

х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства  

3

3

5

5

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту  

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту  

х

х

х

х

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту  

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій  

3

3

5

5

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту  

3

3

5

5

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду 

3

3

5

5

13

Землі зв'язку

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій  

3

3

5

5

13.02

Для розміщення таексплуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку  

1

1

1

1

13.03

Для розміщення таексплуатації інших технічних засобів зв'язку  

3

3

5

5

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

3

3

5

5

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3

3

5

5

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  

3

3

5

5

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду 

3

3

5

5

15

Землі оборони

х

х

х

х

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 

х

х

х

х

15.02

Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 

х

х

х

х

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України 

х

х

х

х

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби  безпеки України 

х

х

х

х

15.05

Для розміщення та постійної діяльності

Державної спеціальної служби транспорту 

х

х

х

х

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби  зовнішньої розвідки України 

х

х

х

х

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 

х

х

х

х

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду 

х

х

х

х

16

Землі запасу

1

1

1

1

17

Землі резервного фонду

1

1

1

1

18

Землі загального користування

1

1

1

1

19

Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природнозаповідного фонду

1

1

1

1

                   

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів                                                                 Корх О. А.

 

Додаток 4

До рішення Холминської селищної ради

___________________№_______

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Положення про єдиний податок (далі – Положення) розроблене у відповідності до розділу ХІV Податкового кодексу України, яким встановлені правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.
  2. Поняття, що застосовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, визначеному Податковим кодексом України.
  3. Дане Положення застосовується  до суб'єктів господарювання (фізичних осіб-підприємців), які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і відповідають вимогам та критеріям, що встановлені нормами Податкового кодексу України до платників єдиного податку першої та другої груп платників, для яких фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Холминською селищною радою.
  4. Суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці), які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і відповідають вимогам та критеріям, що встановлені нормами Податкового кодексу України до платників єдиного податку третьої та четвертої груп платників сплачують єдиний податок відповідно до порядку та у розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

 

 1. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ.

 

2.1.    Платниками податку є фізичні особи-підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності першої, другої, третьої і четвертої груп платників єдиного податку, визначених Податковим кодексом України (далі – Податковий кодекс), а саме:

1)         перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з  торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом   календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2)         друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) (va375202-05), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів здорогоцінних металів,дорогоцінного каміння,дорогоцінного каміння органогенного утвореннятанапівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, які встановлені Податковим кодексом для третьої групи.

3)         третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4)         четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.2.    При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою та розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовуються норми підпункту 291.4.1. пункту 291.4. статті 291 Податкового кодексу України.

2.3.    Не можуть бути платниками єдиного податку першої – четвертої груп суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці) визначені пунктами 291.5. та 295.51.  Податкового кодексу України.

2.4.    Платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

2.5.    Для цілей цього Положення під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються види послуг, вказані у пункті 291.7. статті 291 Податкового кодексу України.

 

 1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ ТА ЇХ СКЛАД

 

  1. Для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування визначення доходу такого суб'єкту господарювання здійснюється у відповідності до статтей 292, 2921 Податкового кодексу України.

 

 1. СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

4.1.    Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2.    Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Холминською селищною радою для фізичних осіб-підприємців,  які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць у визначених Податковим кодексом України межах, а саме у таких розмірах:

1)    для першої групи платників єдиного податку за всіма видами господарської діяльності, визначеними Податковим кодексом України для цієї групи – 10 % відсотків розміру прожиткового мінімуму (Таблиця 1);

2)    для другої групи платників єдиного податку за всіма видами господарської діяльності, визначеними Податковим кодексом України для цієї групи, – 20 % відсотків розміру мінімальної заробітної плати (Таблиця 2).

4.3.    Відсоткові ставки єдиного податку для платників єдиного податку для третьої-четвертої груп встановлюються у розмірах, визначених пунктами 293.3, 293.5, 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

4.4.    У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

4.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений  статтею 293 Податкового кодексу України для відповідної групи платників єдиного податку.

4.6.    Ставки єдиного податку для першої – третьої груп застосовуються у розмірах та з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 293.4 та пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу України у розмірі 15 %.

 

 1. ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД

 

5.1.    Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку є  податковий (звітний) період встановлений статтею 294 Податкового кодексу України.

 

 1. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

6.1.    Нарахування та сплата єдиного податку провадяться у порядку та у строки встановлені статтею 295 Податкового кодексу України.

 

 1. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

7.1.    Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку здійснюються у відповідності до статті 296 Податкового кодексу України.

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ СПЛАТИ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

 

  1. Нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборівплатниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

Інші питання  щодо застосування спрощеної системи оподаткування, які не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим  кодексом України.

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів                                                                 Корх О. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 1

До положення

 

 

СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ПЕРШОЇ ГРУПИ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

 

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

Ставка єдиного податку, (%)

(ставка встановлена у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року

1

2

3

1.

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

Х

1.1.

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

10

1.2.

Лісове господарство та лісозаготівлі

10

1.3.

Рибне господарство

10

2.

Спеціалізовані будівельні роботи

Х

2.1.

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

10

2.2.

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

10

2.3.

Установлення столярних виробів

10

2.4.

Покриття підлоги й облицювання стін

10

2.5.

Інші роботи із завершення будівництва

10

2.6.

Штукатурні роботи

10

2.7.

Малярні роботи та скління

10

3.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

Х

3.1.

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

3.2.

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

10

3.3.

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

10

3.4.

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

10

3.5.

Роздрібна торгівля іншими товарами вспеціалізованих магазинах

10

3.6.

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

10

3.7.

Роздрібна торгівля поза магазинами

10

3.8.

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами вспеціалізованих магазинах

10

3.9.

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення вспеціалізованих магазинах

10

3.10.

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах

10

4.

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

Х

4.1.

Надання послуг таксі

10

4.2.

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

10

4.3.

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

10

4.4.

Вантажний автомобільний транспорт

10

4.5.

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

10

5.

Тимчасове розміщування й організація харчування

Х

5.1.

Тимчасове розміщування

10

5.2.

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

10

5.3.

Постачання готових страв

10

6.

Виробництво харчових продуктів

Х

6.1.

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10